Pressmeddelande -

Stor energieffektiviseringspotential inom bostad och service

I tisdags presenterade Tomas Bruce slutbetänkandet i Energieffektiviseringsutredningen (SOU 2008:25) där det pekas på de mycket stora effektiviseringspotentialer som finns att hämta hem. Utredningen pekar speciellt på möjligheterna som finns sektorerna Bostäder och Service.

Bland de många förslag till åtgärder för att nå det ambitiösa målet, nämns bland annat behovet av individuell mätning och debitering av tappvarmvatten och el samt det stora behovet av rådgivning för att identifiera de specifika potentialer som finns inom fastighetssegmentet och hos serviceföretagen.

Vi på E.ON ES har arbetat med energieffektivisering och energimätning i decennier.

- Våra erfarenheter stödjer till fullo uppfattningen att en ökad kunskap om energiförbrukning som man får genom individuell mätning och debitering, sänker energiåtgången och att behovet av energirådgivning är stort, säger VD Bengt Ekenstierna.

På E.ON ES jobbar vi dagligen med teknik och systemfrågor för energimätning och energieffektivisering. Speciellt inom industrisidan finns det sedan tidigare väl etablerade metoder och tekniklösningar. Den ökade trend som det varit kring energieffektivisering fortsätter och som en av de ledande företagen inom detta verksamhetsområde fortsätter vi med att utveckla dessa tjänster i nära samarbete med gamla som nya kunder.

-Vi ökar nu vårt fokus mot fastighetssidan, där vi är övertygade om att vi med vår gedigna erfarenhet från industrisidan och som en företag inom en stor energikoncern kan skapa stora mervärden för våra gamla som nya kunder, avslutar Bengt.


För ytterligare information kontakta Staffan Hjort, telefon 070 778 80 88 eller Torsten Olsson, telefon 0705 25 46 83 Energieffektivisering E.ON ES.

Utsänt av:
E.ON Sverige AB (Publ)
Varumärke och Kommunikation
Maria Swartling-Jung

Ämnen

  • Ekonomi, finans

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag.  Som energibolag bidrar vi till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Kontakter

E.ONs pressjour 040-255540

Presskontakt 24-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Ann-Nina Finne

Presskontakt Head of Corporate Communication & Public Affairs +46 70 540 21 56

Sirpa Franzén

Presskontakt Presschef +4670 347 09 43