Pressmeddelande -

Styrstavsarbetena vid OKG framskrider - återstart sker dock tidigast 20 december

Tidigast den 20 december beräknas Oskarshamnsverket 3 kunna återstartas. Detta efter att problemen med defekta styrstavsskaft utretts och åtgärdats.

Under den kommande veckan avslutas inspektion och provning av styrstavsskaft vid Oskarshamnsverket 3. De samlade resultaten ligger till grund för fullbordade analyser och ett fastställande av skadeorsak. Detta genererar i sin tur ett åtgärdsprogram.

- Åtgärdsprogrammets omfattning baseras på såväl skadornas omfattning som dessas natur, berättar anläggningschef Carl-Johan Kemgren. Den bedömning som görs nu är att ett fyrtiotal av de 169 styrstavarna har skaft med defekter i olika grad. En preliminär bedömning är att skadeorsaken är termisk utmattning, men vi vill ännu så länge inte utesluta andra tänkbara orsaker. Vi utreder därför noggrant en lång rad parametrar, bland annat de defekta styrstavarnas positioner i härden och hur länge de använts.

Det fortsatta arbetets planerade omfattning ger vid handen att en återstart kan ske tidigast den 20 december. Återstarten förutsätter dock att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, delar företagets uppfattning om skadorsak och åtgärdsbehov.

Parallellt med styrstavsarbetena utförs med framgång en säkerhetsmässig anläggningsändring på O3. Detta mot bakgrund av behov som tidigare i höstas konstaterats vid en sedvanlig säkerhetsanalys och som låg till grund för företagets beslut att stoppa driften några dagar tidigare än vad som var planerat för det årliga underhållsarbetet.

O1 och O2 levererar el till kraftnätet med maximal effekt.

Ytterligare information lämnas av: Utsänt av:

Carl-Johan Kemgren

Anläggningschef O3 Kommunikation & Samhällskontakt

Tel: 0491 - 78 66 03 Tel: 0491 - 78 75 50

OKG Aktiebolag är ett dotterbolag i E.ON Sverige. Företagets verksamhet är koncentrerad till Simpevarp, tre mil norr om Oskarshamn. Med cirka 900 medarbetare driver och utvecklar OKG tre kärnkraftsreaktorer med en sammanlagd effekt på 2 300 MW. Under 2007 levererades 15,4 miljarder kilowattimmar till den nordiska elmarknaden. Företaget svarar kontinuerligt för en dryg tiondel av Sveriges elförsörjning och omsätter årligen ungefär 3 miljarder kronor. OKG är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag.  Som energibolag bidrar vi till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Kontakter

E.ONs pressjour 040-255540

Presskontakt 24-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Ann-Nina Finne

Presskontakt Head of Corporate Communication & Public Affairs +46 70 540 21 56

Sirpa Franzén

Presskontakt Presschef +4670 347 09 43