Pressmeddelande -

Varannan vindkraftägare ser slö byråkrati som allvarligt problem

 

Inom sju år ska produktionen av vindkraft tiodubblas. Riksdagen har fastställt målet 10 TWh för vindkraft-produktion till år 2015. Idag produceras drygt 1 TWh vind-el. Men varannan vindkraftägare (48 procent) medger allvarliga problem i sin planeringsfas. En av fyra vindkraftägare uppger förseningar av driftstart, ofta rör det sig om flera månader, ibland mer än ett år.
Det visar en undersökning bland vindkraftsägare som E.ON låtit SIFO/ISI Wissing genomföra under oktober.

48 procent av vindkraftägarna medger allvarliga problem i sin planeringsfas. Bland dessa är det processen att få tillstånd som anges vara det största problemet. Överklaganden (från exempelvis grannar, företag, militär) och handläggningstider försenar processen. 14 procent av samtliga vindkraftsägare tar spontant upp grannar som ett förhindrande problem i sig. Var tredje uppgav dessutom problem vid själva nätanslutningen och pekade på pris, tillstånd och byråkrati.

- Om dagsproduktionen av vindkraft ska kunna öka tiofalt till 2015 krävs en extraordinär ansträngning. Miljöprocessutredningen har förstått detta men ser inte helheten. Man har missat frågan om att förenkla tillståndsprövning för nätanslutningen vilket bidrar till att vindkraftmålen hotas, säger Anders Olsson, E.ON Sveriges koncernledning med ansvar för Nät, Gas och Värme.

De väntat viktigaste faktorerna när man väljer plats för vindkraftverket är att få de tillstånd som behövs (85 procent) tätt följt av vindförhållandena (79 procent). Men även nätanslutningskostnader (40 procent) och relationer till markägaren (37 procent av samtliga, hela 66 procent bland de som berörs) spelar in i valet av var vindkraftverket till slut hamnar. (Siffror inom parentes visar andel som anger att faktorn är "mycket viktigt" för lokaliseringsbeslutet).

På frågan om nätägaren ansetts behjälplig för att lokalisera vindkraftverket får nätbolagen relativt lågt betyg. 46 procent svarar ett rakt "nej" på den frågan.
- Detta har vi tidigare fått signaler om och E.ON har tagit till sig det under året genom att öka vår samverkan kring vindkraftprojekt. Nätbolag har en större roll att spela för att underlätta att vindkraftprojekt ska kunna genomföras snabbare och smidigare för alla inblandade, säger Anders Olsson.

Läs mer om undersökningen på www.eon.se.

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes under oktober månad av ISI Wissing i samarbete med SIFO Research International bland 89 ägare av vindkraftsverk färdigställt 2000 eller senare. Register över vindkraftsägare är hämtat från Elforsk. Målgrupp: Privata Ägare, föreningar och bolag som äger vindkraft igångsatta 2000-2007. Elbolag och distributionsföretag är exkluderade.

Ytterligare information lämnas av
Jan-Erik Olsson, informationschef på Elnät, 0707-858 235

Anders Olsson E.ON Sveriges koncernledning med ansvar för Nät, Gas och Värme, 0706-346 811
Utsänt av:
E.ON Sverige (publ)
Maria Swartling-Jung
Kommunikation
www.eon.se

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag.  Som energibolag bidrar vi till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Kontakter

E.ONs pressjour 040-255540

Presskontakt 24-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Ann-Nina Finne

Presskontakt Head of Corporate Communication & Public Affairs +46 70 540 21 56

Sirpa Franzén

Presskontakt Presschef +4670 347 09 43