Pressmeddelande -

Indap klargör slutligt bud på Gambro om 113,70 kronor per aktie

• Priset i erbjudandet om 113,70 kronor per aktie, efter höjning den 15 maj, är slutligt Den 15 maj 2006 höjde Indap AB (“Indap”) erbjudandet till aktieägarna i Gambro AB (publ) (“Gambro”), vilket offentliggjordes den 3 april 2006, till 113,70 kronor per aktie av serie A respektive serie B i Gambro från tidigare 109,70 kronor. Indap klargör härmed att ingen ytterligare höjning i priset i erbjudandet för Gambro kommer att göras. Jämfört med Gambros genomsnittliga aktiekurs på Stockholmsbörsen under de senaste 3 månaderna fram till och med den 31 mars om 83,77[1] kronor, innebär det höjda erbjudandet en premie om 35,7 procent. Motsvarande premie justerad för nettokassan i Gambro är 45,9 procent. För ytterligare information kontakta: EQT mediakontakt Johan Hähnel, Informationschef Tel: +46 8 506 55 322 Mobil: +46 70 605 6334 www.eqt.se Investor mediakontakt Fredrik Lindgren, Informationschef Tel: +46 8 614 2031 Mobil: +46 735 24 2031 Investor IR-kontakt Oscar Stege Unger, IR-ansvarig Tel: +46 8 614 2059 Mobil: +46 70 624 2059 www.investorab.com [1] Justerat för kontantutdelningen om 1,30 kronor per aktie i Gambro med avstämningsdag den 7 april 2006.

Ämnen

  • Ekonomi, finans