Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Ombyggnation .04 - Bostäder får nytt liv
Utmaning: Trivsel, trygghet och gamla standarder

Svep för att se bilder före och efter renoveringen!

Ett trivsamt och funktionellt hem i en trygg miljö är viktigt för människors välmående. Ibland kan det som från början var ett trevligt bostadsområde med tiden bli både slitet och sakna det som den nya tidens vardag efterfrågar. Just detta var fallet för kvarteret Hedvig i Spånga utanför Stockholm. Tillsammans med @svenskabostader fick vi genom ett om- och tillbyggnadsprojekt vara med och ge området nytt liv.

Kvarteret som byggdes i början på 60-talet bestod av ett antal lameller i tre våningar och ett högre punkthus. Trapphusen i lamellerna saknade både hiss och koppling till gården. I bottenvåningarna återfanns ett mindre antal lägenheter men också förråd och skyddsrum vilket gjorde fasaderna slutna och området kändes otryggt. 

En ny detaljplan möjliggjorde högre lameller, ytterligare ett punkthus, externa miljö- och cykelrum samt flytt av skyddsrum som kunde förläggas under kvarterets odlingsytor. Med nya lägenheter fick bottenvåningarna nytt liv och gjorde samtidigt området tryggare. Samma effekt har de nya genomgående och uppglasade trapphusen som vetter mot gården. De nya smalhissarna gör husen tillgängliga och för många som bott i området länge möjliggör detta för att bo kvar även på äldre dagar.

För att öka orienterbarheten gavs alla hus en egen kulör som används på lamellernas ursprungliga tre våningar. De två tillbyggda våningarna avviker i vitt och håller på så vis ihop området samtidigt som det ärligt redovisar vad som är ursprungligt och vad som är nytt. 

Projektet tilldelades ett hedersomnämnande i Sveriges Allmännyttas tävling Årets bästa renovering 2020. Läs mer om detta i tidigare inlägg.

Som experter på bostäder har vi erfarenhet inte bara av nybyggnation utan även av att förädla befintliga byggnader, både tidigare bostäder och exempelvis kontor- och industribyggnader, till moderna hem. I en serie inlägg har vi därför kikat närmare på just ombyggnation och hur äldre byggnader kan få nytt liv.

Ombyggnation .04 - Bostäder får nytt liv Utmaning: Trivsel, trygghet och gamla standarder Svep för att se bilder före och efter renoveringen! Ett trivsamt och funktionellt hem i en trygg miljö är viktigt för människors välmående. Ibland kan det som från början var ett trevligt bostadsområde med tiden bli både slitet och sakna det som den nya tidens vardag efterfrågar. Just detta var fallet för kvarteret Hedvig i Spånga utanför Stockholm. Tillsammans med @svenskabostader fick vi genom ett om- och tillbyggnadsprojekt vara med och ge området nytt liv. Kvarteret som byggdes i början på 60-talet bestod av ett antal lameller i tre våningar och ett högre punkthus. Trapphusen i lamellerna saknade både hiss och koppling till gården. I bottenvåningarna återfanns ett mindre antal lägenheter men också förråd och skyddsrum vilket gjorde fasaderna slutna och området kändes otryggt.  En ny detaljplan möjliggjorde högre lameller, ytterligare ett punkthus, externa miljö- och cykelrum samt flytt av skyddsrum som kunde förläggas under kvarterets odlingsytor. Med nya lägenheter fick bottenvåningarna nytt liv och gjorde samtidigt området tryggare. Samma effekt har de nya genomgående och uppglasade trapphusen som vetter mot gården. De nya smalhissarna gör husen tillgängliga och för många som bott i området länge möjliggör detta för att bo kvar även på äldre dagar. För att öka orienterbarheten gavs alla hus en egen kulör som används på lamellernas ursprungliga tre våningar. De två tillbyggda våningarna avviker i vitt och håller på så vis ihop området samtidigt som det ärligt redovisar vad som är ursprungligt och vad som är nytt.  Projektet tilldelades ett hedersomnämnande i Sveriges Allmännyttas tävling Årets bästa renovering 2020. Läs mer om detta i tidigare inlägg. Som experter på bostäder har vi erfarenhet inte bara av nybyggnation utan även av att förädla befintliga byggnader, både tidigare bostäder och exempelvis kontor- och industribyggnader, till moderna hem. I en serie inlägg har vi därför kikat närmare på just ombyggnation och hur äldre byggnader kan få nytt liv.

Ombyggnation .03 - Från industri till bostäder 
Utmaning: form 

Genom ett om- och tillbyggnadsprojekt tillsammans med @peabbostad har vi fått vara med och omvandla en gammal industribyggnad i Södertälje till bostäder. Det gamla Tobaksmonopolet från 1938 ligger vackert beläget vid Mälarens strand och byggnaden, som började som fabrik och som senare också inhyst kontor, präglas av vackra tegelmurar och tidstypiskt rundade hörn. 

I projektet har vi utmanats på flera plan. Huskroppen är visserligen förhållandevis grund för att inhysa fabriksverksamhet, men ett hus som är utformat för industri har andra former än vad som brukar användas för bostäder. I tillägg finns de redan nämnda runda hörnen som ger karaktär och personlighet men även utmaning.  

Förutom att omvandla de befintliga delarna skulle även nya volymer läggas till som ska samspela väl med den äldre byggnaden. Gestaltningsmässigt har målet varit att hitta en helhet som känns naturlig samtidigt som det ska gå att utläsa vilka delar som är ursprungliga och vilka som är nya – ett sätt att visa respekt för husets historia. 

De utmanande förutsättningar som byggnaden innebar har i slutändan varit just det som drivit möjligheten att skapa nya lägenheter med spännande och personliga uttryck. De färdiga lägenheterna har formats av huset samtidigt som de möter nutidens krav och standarder. 

Som experter på bostäder har vi erfarenhet inte bara av nybyggnation utan även av att förädla befintliga byggnader, både tidigare bostäder och exempelvis kontor- och industribyggnader, till moderna hem.  I en serie inlägg kommer vi därför att kika närmare på just ombyggnation och hur äldre byggnader kan få nytt liv.

Ombyggnation .03 - Från industri till bostäder Utmaning: form Genom ett om- och tillbyggnadsprojekt tillsammans med @peabbostad har vi fått vara med och omvandla en gammal industribyggnad i Södertälje till bostäder. Det gamla Tobaksmonopolet från 1938 ligger vackert beläget vid Mälarens strand och byggnaden, som började som fabrik och som senare också inhyst kontor, präglas av vackra tegelmurar och tidstypiskt rundade hörn. I projektet har vi utmanats på flera plan. Huskroppen är visserligen förhållandevis grund för att inhysa fabriksverksamhet, men ett hus som är utformat för industri har andra former än vad som brukar användas för bostäder. I tillägg finns de redan nämnda runda hörnen som ger karaktär och personlighet men även utmaning.  Förutom att omvandla de befintliga delarna skulle även nya volymer läggas till som ska samspela väl med den äldre byggnaden. Gestaltningsmässigt har målet varit att hitta en helhet som känns naturlig samtidigt som det ska gå att utläsa vilka delar som är ursprungliga och vilka som är nya – ett sätt att visa respekt för husets historia. De utmanande förutsättningar som byggnaden innebar har i slutändan varit just det som drivit möjligheten att skapa nya lägenheter med spännande och personliga uttryck. De färdiga lägenheterna har formats av huset samtidigt som de möter nutidens krav och standarder. Som experter på bostäder har vi erfarenhet inte bara av nybyggnation utan även av att förädla befintliga byggnader, både tidigare bostäder och exempelvis kontor- och industribyggnader, till moderna hem.  I en serie inlägg kommer vi därför att kika närmare på just ombyggnation och hur äldre byggnader kan få nytt liv.

Presskontakt

Hanna Berglind

Hanna Berglind

Presskontakt Marknadskommunikatör 08-545 68 460

Välkommen till E/S-A Arkitekter AB!

E/S-A Arkitekter är specialiserade på bostäder och stadsbyggnad. Vi utvecklar bostäder och stadsplaner från tidiga skeden till färdiga byggnader och står för att attraktiv arkitektur ska vara byggbar. Varje projekt är unikt men vårt sätt att utveckla projekten utgår från samma iterativa arbetsprocess. Analysen utgår från fyra huvudsakliga aspekter: hållbarhet, stadsbyggnad, bostadsutvecklaren samt boendekvalitéer. Detta innebär att vi tar fram projekt som håller hög arkitektonisk nivå med attraktiva lägenheter samtidigt som projektet är lönsamt för bostadsutvecklaren. På E/S-As kontor i Stockholm verkar ett drygt 20-tal arkitekter och byggnadsingenjörer. Företaget ägs idag av Jens Dahlkild, Marcus Sonnelid och Olle Dahlkild. Kontoret grundades 1962 under namnet Arkitekter Engstrand och Speek. Ett namnbyte till E/S-A Arkitekter skedde under våren 2018.

E/S-A Arkitekter AB
Gävlegatan 12A
113 30 Stockholm
Sverige