Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Earth Day. En dag för att stanna upp och reflektera kring hur vi och det vi gör påverkar allas vårt gemensamma hem – jorden.​

Frågan gällande miljö och klimat är mångfacetterad och komplex. Som arkitekter är vi med och påverkar en bransch som är både energi- och resurstung samtidigt som det vi skapar ger avtryck under lång tid. Hus ska leva länge! Hur vi väljer att utforma och bygga våra hus påverkar miljön - positivt eller negativt - på många olika sätt. Vi vill i anslutning till Earth Day passa på att lyfta en aspekt inom hållbarhet som vi tycker att det pratas för lite om, men där potentialen och effekten är stor – vår syn på och hantering av vår kulturmiljö.​

I veckan presenterade Sveriges Arkitekter en ny handlingsplan kring just kulturmiljö som en avgörande faktor i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi behöver fortsätta bygga nytt för att möta en växande befolkning, men vi måste bli mycket bättre på att ta vara på den byggda miljö som redan finns. En ordning där hus, som skulle kunna tagits tillvara, istället rivs för att ge plats för nytt är inte hållbar. För oss som arkitekter finns det otroligt mycket att göra i detta område. Om vi kan visa på lösningar där befintligt bestånd kan tas tillvara, omvandlas, byggas till eller på, istället för att bygga nytt, har vi gjort en stor insats kulturmiljömässigt, men även för vår miljömässiga hållbarhet som samhälle. Genom att bli riktigt duktiga på att förstå en redan byggd plats och hur den kan utvecklas för att möta nya behov kan vi skapa förutsättningar för beslut som är mer hållbara. Här kan vår kompetens göra konkret skillnad! Vi har ett antal projekt (pågående så väl som genomförda) där vi fått möjligheten att ge gamla och ibland uträknade hus en ny chans. Vår förhoppning är att dessa ska bli ännu fler framöver! För en mer hållbar framtid.​

Vi avslutar med ett konkret tips för den som vill utvecklas inom området. Ett sätt att vidareutveckla en redan byggd miljö är genom påbyggnad. Timber On Top har tagit fram Kunskapsskolan – en matnyttig introduktion till förtätning och påbyggnad i trä. Väl investerade 20 minuter!

Länkar till handlingsplanen och kunskapsskolan finns i vår story!

Earth Day. En dag för att stanna upp och reflektera kring hur vi och det vi gör påverkar allas vårt gemensamma hem – jorden.​ Frågan gällande miljö och klimat är mångfacetterad och komplex. Som arkitekter är vi med och påverkar en bransch som är både energi- och resurstung samtidigt som det vi skapar ger avtryck under lång tid. Hus ska leva länge! Hur vi väljer att utforma och bygga våra hus påverkar miljön - positivt eller negativt - på många olika sätt. Vi vill i anslutning till Earth Day passa på att lyfta en aspekt inom hållbarhet som vi tycker att det pratas för lite om, men där potentialen och effekten är stor – vår syn på och hantering av vår kulturmiljö.​ I veckan presenterade Sveriges Arkitekter en ny handlingsplan kring just kulturmiljö som en avgörande faktor i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi behöver fortsätta bygga nytt för att möta en växande befolkning, men vi måste bli mycket bättre på att ta vara på den byggda miljö som redan finns. En ordning där hus, som skulle kunna tagits tillvara, istället rivs för att ge plats för nytt är inte hållbar. För oss som arkitekter finns det otroligt mycket att göra i detta område. Om vi kan visa på lösningar där befintligt bestånd kan tas tillvara, omvandlas, byggas till eller på, istället för att bygga nytt, har vi gjort en stor insats kulturmiljömässigt, men även för vår miljömässiga hållbarhet som samhälle. Genom att bli riktigt duktiga på att förstå en redan byggd plats och hur den kan utvecklas för att möta nya behov kan vi skapa förutsättningar för beslut som är mer hållbara. Här kan vår kompetens göra konkret skillnad! Vi har ett antal projekt (pågående så väl som genomförda) där vi fått möjligheten att ge gamla och ibland uträknade hus en ny chans. Vår förhoppning är att dessa ska bli ännu fler framöver! För en mer hållbar framtid.​ Vi avslutar med ett konkret tips för den som vill utvecklas inom området. Ett sätt att vidareutveckla en redan byggd miljö är genom påbyggnad. Timber On Top har tagit fram Kunskapsskolan – en matnyttig introduktion till förtätning och påbyggnad i trä. Väl investerade 20 minuter! Länkar till handlingsplanen och kunskapsskolan finns i vår story!

Kontakter

Tove Edström

Tove Edström

Presskontakt Marknadskommunikatör Stockholm 0739409051

Välkommen till E/S-A Arkitekter AB!

E/S-A Arkitekter är specialiserade på bostäder och stadsbyggnad. Vi utvecklar bostäder och stadsplaner från tidiga skeden till färdiga byggnader och står för att attraktiv arkitektur ska vara byggbar. Varje projekt är unikt men vårt sätt att utveckla projekten utgår från samma iterativa arbetsprocess. Analysen utgår från fyra huvudsakliga aspekter: hållbarhet, stadsbyggnad, bostadsutvecklaren samt boendekvalitéer. Detta innebär att vi tar fram projekt som håller hög arkitektonisk nivå med attraktiva lägenheter samtidigt som projektet är lönsamt för bostadsutvecklaren. På E/S-As kontor i Stockholm verkar ett drygt 20-tal arkitekter och byggnadsingenjörer. Företaget ägs idag av Jens Dahlkild, Marcus Sonnelid och Olle Dahlkild. Kontoret grundades 1962 under namnet Arkitekter Engstrand och Speek. Ett namnbyte till E/S-A Arkitekter skedde under våren 2018.

E/S-A Arkitekter AB
Gävlegatan 12A
113 30 Stockholm
Sverige