Att hantera risk och osäkerhet i innovation

Tid 6 Februari 2019 15:00 – 17:00

Plats SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm

Under vårens första Estradföreläsning redovisar KTH-forskarna Jennie Björk och Mats Magnusson ny forskning om innovationers natur. De kommer bland annat att visa vad det finns för drivkrafter och motkrafter till risktagande innovation, och hur risktagande påverkar innovationsresultaten. De kommer också att presentera resultat från en nyligen genomförd empirisk studie av innovationer med hög nyhetshöjd.

Björk och Magnusson menar att företag som vill bli mer innovativa behöver ha en bättre förståelse för vad risktagande i innovationsarbete innebär, och vilka krav det ställer på exempelvis förändringar i beslutsfattande och ekonomisk styrning. Forskarna kommer att dela med sig av arbetssätt och styrmekanismer som företag kan använda för att möta innovationsutmaningar, och utveckla innovationer med hög nyhetshöjd.

Kategorier

 • utmaning
 • nyhet
 • risk
 • tillväxt
 • småföretag
 • innovation
 • företag
 • forskning
 • entreprenörskap
 • entreprenör
 • osäkerhet

Presskontakt

Magnus Aronsson

Presskontakt VD och ansvarig utgivare 073 506 00 08

Relaterat innehåll