Coronomin och dess effekter på entreprenörskap och innovation

Pressmeddelande -

Coronomin och dess effekter på entreprenörskap och innovation

Välkommen till ett Estrad:webbinarium där forskarna Susanne Arvidsson, Martin Henning och Per Kristensson utifrån sina olika forskningsområden (företagsekonomi, ekonomisk geografi och psykologi) diskuterar en rad spännande och viktiga frågor kring hur coronomin påverkar innovation och entreprenörskap samt samhället i stort.

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot världsekonomin. Det är en historisk kris som har stor påverkan på samhället och ekonomin i stort, och självklart även på innovation och entreprenörskap. Den ekonomiska kris som uppstått på grund av pandemin skiljer sig från tidigare kriser på flera punkter, Martin Henning kallar den ”coronomi”. Pandemin påverkar både individers och företags beteende i hög grad. Individers konsumtionsmönster har drastiskt förändrats, och företag tvingas anpassa sin verksamhet avseende bland annat hållbarhet, affärsmodeller och värdekedjor. Allt för att överleva.

- Kommer individers och företags förändrade beteenden när det gäller hållbarhet att finnas kvar även efter pandemin?
- Är det svårare för nystartade bolag att etablera sig i osäkra tider? Varför är det så?
- Hur påverkas innovation och entreprenörskap av krisen?
- Hur ser framtiden ut? Tänkbara scenarier?

Under webbinariet finns möjlighet att ställa frågor till talarna.

 • Tid: Onsdag 9 september 2020, 15.00–16.00
 • Anmälan: Helene Thorgrimsson, helene@esbri.se, 073-963 89 64
 • Talare: Docent Susanne Arvidsson, Lunds universitet samt professorerna Martin Henning, Göteborgs universitet och Per Kristensson, Karlstads universitet

Webbinariet genomförs i Zoom, länk mejlas ut till alla som anmäler sig.
Mer om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning

Föreläsningen ingår i Estrad, ESBRIs öppna föreläsningsserie om entreprenörskap och innovation där främst forskare presenterar aktuella resultat för en blandad publik. Kunskapsdelningen och nätverkandet mellan akademiker och praktiker står i fokus. På www.esbri.se/webb-tv finns över 110 föreläsningar och många andra filmer.

Ämnen

 • Utbildning
 • Arbetsliv
 • Ekonomi, finans
 • Vetenskap, teknik
 • Företagande

Taggar

 • tillväxt
 • småföretag
 • företag
 • forskning
 • företagande
 • entreprenörskap
 • innovation

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades på initiativ av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se

Relaterade event