Skip to main content

Hugo Lindblad - Kommunikatör om andevärlden

Evenemang

16
MAR
Ersta Sköndal högksola, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Aulan
  -

Ersta Sköndal högskola arrangerar ett seminarium om Hugo Lindblad den 16 mars med Gunnel Svedberg, Johan Cullberg, Patrik Möller, Staffan Cullberg, Göran Lantz, Mattias Martinson och Kerstin Vinterhed

Hugo Lindblad tillbringade större delen av sitt vuxna liv på psykiatriska institutioner fram till sin död 1976, 90 år gammal. Han testamenterade sitt livsverk, 25 drömböcker, till psykiatriska institutioner för forskning. Drömböckernas teckningar och texter ger en inblick i en säregen livsvärld av drömmar, syner, kroppsupplevelser och andliga erfarenheter. I en bildsvit och i brev förmedlar Hugo Lindblad intryck från mötet med vården på Konradsberg 1920. Sent i livet tecknar han ned minnen av personer i socialt utsatta situationer i Stockholmsmiljöer vid sekelskiftet 1900. Syftet med seminariet är att belysa och diskutera Hugo Lindblads liv och verk.

Seminarieprogram:
Kaffe serveras från kl 12.30
Seminariet inleds kl 13.00
Smörgåspaus kl 15.00

(1) Inledning, välkomnande, Jan-Håkan Hansson, rektor
(2) Gunnel Svedberg, psykiatrihistoriker: Hugo Lindblads livsberättelse
(3) Johan Cullberg, psykiater: Hugo Lindblad och psykiatrin
(4) Patrik Möller, idéhistoriker: Drömmar, hallucinationer och makten att beskriva livet
(5) Staffan Cullberg, konsthistoriker, Hugo Lindblads bildvärld
(6) Göran Lantz, etiker: Var Hugo Lindblad en mystiker?
(7) Mattias Martinson, religionsfilosof, Aspekter på Hugo Lindblads verk
(8) Avslutning och sammanfattning, Kerstin Vinterhed, journalist och präst

Plats: Aulan, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Södermalm, Stockholm
Tid: 16 mars, 2012. Kl. 13.00-16.00 (ca)
Pris: Deltagande i seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan: Senast 13 mars till goran.lantz@esh.se
Ange särskilda kostönskemål/allergier i din anmälan (för smörgåsen)

Registrering

Anmäl dig till evenemanget