Gå direkt till innehåll
Eskilstuna lanserar digital utbildning för att stärka lokal handel och besöksnäring

Pressmeddelande -

Eskilstuna lanserar digital utbildning för att stärka lokal handel och besöksnäring

Den 11 november lanseras en kostnadsfri digital värdskapsutbildning för lokal handel och besöksnäring i Eskilstuna. Bakom utbildningen, vars syfte är ökad service och värdskap, står Destination Eskilstuna AB och föreningen Position Eskilstuna.

Destination Eskilstuna har i samverkan med föreningen Position Eskilstuna givit den lokala utbildningsaktören Yobber i uppdrag att ta fram en digital värdskapsutbildning. Värdskapsutbildningen riktar sig till frontpersonal inom handel och besöksnäring i Eskilstuna och ska på lång sikt stärka den lokala handeln och destinationen för ökad konkurrenskraft.

Värdskapsutbildningen är helt digital för att kunna genomföras individuellt när det passar deltagaren själv. Utbildningen är kostnadsfri för deltagande företag och målsättningen är att samtliga personer som är verksamma inom lokal handel och besöksnäring i Eskilstuna ska genomföra utbildningen.

­­– Under rådande pandemi har många aktörer inom besöksnäringen haft det tufft. Vi hoppas att företagarna uppmuntrar sina anställda att ta sig tiden och genomföra utbildningen. Efter avslutad utbildning när man klarat testet får man ett diplom som kan skriva ut och sätta upp på arbetsplatsen, ett kvitto på att man bidrar i arbetet att göra Eskilstuna bäst på värdskap, säger Helen Strömberg, destinationsutvecklare på Destination Eskilstuna.

Den digitala värdskapsutbildningen innehåller verktyg såsom retorik och storytelling, men också information och inspiration om destinationen och platsvarumärket. Utbildningen bidrar till att aktörer och frontpersonal som möter platsens besökare kan vägleda och inspirera med idéer innan, under eller efter vistelsen i Eskilstuna. Och på så vis skapa en bättre upplevelse, merförsäljning och ökad attraktionskraft för destinationen samt bidrar till förlängd och/eller återkommande vistelse.

Det finns många fördelar med en digital värdskapsutbildning. Ju mer kunskap vi har om vår stad ju bättre blir vi på att ge den bästa upplevelsen vi kan till våra gäster. Vår målsättning är att bygga stolthet hos medarbetare och ännu nöjdare gäster som gärna återvänder till Eskilstuna, säger Emelie Gard, Ordförande Position Eskilstuna.

Utbildningen lanseras den 11 november och finns att ta del av på www.positioneskilstuna.se/utbildningar.

Kontakt

Emelie Gard
Ordförande Position Eskilstuna
emelie@positioneskilstuna.se
070-303 77 43

Helen Strömberg
Destinationsutvecklare, Destination Eskilstuna
helen.stromberg@visiteskilstuna.se
070-340 26 57

Ämnen

Kategorier

Regioner


Destination Eskilstuna AB ska vara den samlade kraften för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka och bo, studera, verka och investera i för turister, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare.

Bolagets övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt varumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och kreativa näringar.

Destination Eskilstuna AB - en del av Eskilstuna kommunkoncern.

Eskilstuna!

Destination Eskilstuna AB ska vara den samlade kraften för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka och bo, studera, verka och investera i för turister, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare.

Bolagets övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt varumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och kreativa näringar.

Destination Eskilstuna ska verka för att
• öka Eskilstunas attraktivitet
• utveckla besöksnäringen och kreativa näringar
• fördubbla omsättningen i Eskilstunas besöksnäring mellan åren 2009 och 2020.
• främja inflyttning
• främja investeringar

Arbetet ska utgå från beslutad varumärkesplattform för Eskilstuna.

Destination Eskilstuna AB arbetar inom fem affärsområden marknad (inkl varumärke och privatturism), möten, evenemang, destinationsutveckling och inflyttning. Bolaget är en del av Eskilstuna kommunkoncern.

Destination Eskilstuna
Destination Eskilstuna AB Portgatan 3
632 20 Eskilstuna
Sweden