Jag vill att du ska veta…

Tid 16 Maj 2006 10:00 – 10:00

Plats Etnografiska museet

Ulla Lemberg – fotograf i världen 100 bilder om kärlek, jämställdhet och rättvisa Jag vill att du ska veta… en retrospektiv fotoutställning med bilder av Ulla Lemberg öppnar 18 maj 2006 på Etnografiska museet. I utställningen visas ca 100 fotografier som ger perspektiv på samhällsutvecklingen i olika delar av världen under de senaste fem decennierna. Frågor som rör trafficking, kvinnors rätt till lika lön för lika arbete och förändringen av könsrollerna, är känsliga ämnen som Ulla Lemberg lyfter fram med sina bilder. - Jag vill att mina bilder ska ses som berättelser om kampen för en rättvis värld. Utställningen är en inspirationskälla för vidare samtal om aktuella frågor i dagens samhälle. Den lyfter fram frågor om människohandel, barns rättigheter och den positiva förändringen av mannens roll som vi har kunnat se de senaste åren i Sverige, säger Ulla Lemberg. Ulla Lemberg presenterar valda citat ur LOs rapport Klass och kön 2006 som kommentarer till sina bilder. Ulla Lemberg är född i Malmö 1946 och har arbetat med fotografi i över 40 år. Hon är en av Sveriges första kvinnliga pressfotografer och har huvudsakligen arbetat med att synliggöra kvinnors och barns utsatthet. Lembergs bilder har tidigare visats i mer än 40 städer världen över. Hennes arbete är aktuellt på Filmhuset i Stockholm (9/5) och i SVTs K-special (19/5 kl 20) i en dokumentär med samma namn som utställningen Jag vill att du ska veta… Pressvisning: Tisdag 16 maj kl 10 på Etnografiska museet. Ulla Lemberg finns tillgänglig för intervjuer och medverkar vid visningen. Vernissage: Onsdag 17 maj kl 17. Utställningen invigs av LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin. Utställningsperiod: 18 maj – 20 augusti Pressbilder & pressmaterial: finns att ladda ner på: http://130.242.56.18/smvk/jsp/polopoly.jsp?d=1206&a=7211&l=sv_SE För mer information: Tina Candell, informatör Etnografiska museet tel 0703-16 73 15, tina.candell@etnografiska.se. Peter Skogh, Statens museer för världskultur, tel 0703-1673 94, Anne Murray, utställningsproducent Etnografiska museet tel: 08-5195 50 14, Ingrid Persson, projektledare LO tel 0768-412499. Utställningen är producerad av Ulla Lemberg i samarbete med LO, Arbetets museum och Malmö museer. Tina Candell Information och marknadsföring Etnografiska museet Djurgårdsbrunnsv. 34. Box 27140. 102 52 Stockholm tina.candell@etnografiska.se Tel vxl: 08-519 550 00, tel dir: 08-519 550 26, mob: 0703-16 73 15 http://www.etnografiska.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Relaterat innehåll