Pressmeddelande -

"Ordet kan bekämpa våld och hat"

En rörd Ingrid Betancourt talade i plenum

Det var med starka känslor som den fransk-colombianska medborgaren och före detta presidentkandidaten Ingrid Betancourt talade inför Europaparlamentet idag. Hon uppmärksammade medfångarna som fortfarande hålls av FARC-gerillan, uppmanade till samhällsförändringar och framhöll ordet som det viktigaste vapnet i kampen för mänskliga rättigheter.


Ingrid Betancourt inledde dagens anförande i plenum med att tacka för det arbete som Europaparlamentet bidragit med för hennes frigivning.
- Jag vet att ni har tagit emot min familj, min mamma, mina barn och lyssnat på dem. Inget som ni har sagt eller gjort har varit förgäves. Ni ska veta att era ord frigav mig långt innan den fysiska frigörelsen ägde rum.
Europaparlamentet hyllades även som en förebild och Ingrid Betancourt uttryckte en förhoppning om att länderna i Latinamerika samlas i ett liknande parlament för att genom dialog och respekt hitta nycklarna till framtiden.

Ingrid Betancourt påminde ledamöterna om ordets makt, om vikten av att göra deras röster hörda och återgav bland annat förskräckelsen över att gerillan, under hennes fångenskap, gjorde uttalanden i hennes namn. Hon talade också om vikten av att lyssna på motparten och att se de förhållanden som lägger grunden för bland annat rekrytering av ungdomar till FARC-gerillan.
- Vi kan inte låta orättvisorna droppa och inte tro att bägaren kommer svämma över, sa Ingrid Betancourt och riktade kritik mot ett egoistiskt konsumtionssamhälle.

Avslutningsvis läste Ingrid Betancourt upp namnen på både de medfångar som fortfarande hålls av FARC-gerillan.

- Ni har gett oss, de fritt valda ledamöterna av Europaparlamentet, en stund av djup mänsklig känsla, ni har gett oss ett budskap om solidaritet och ni har gett oss mod, summerade Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering.

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter