Pressmeddelande -

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE: MATERIAL INFÖR ÅRSSTÄMMA 2006 SAMT KORRIGERING

IDEON, Lund: NGM noterade European Institute of Sciences (EURIS) har tidigare meddelat att försäljningen (under perioden 7-28 april 2006) av innehavet i portföljbolaget Implementa Hebe AB inbringade ca 3 Mkr. Slutlig sammanräkning av teckningssedlar samt inbetalningar har resulterat i slutsatsen att korrekt försäljningssumma är 2,4 Mkr. Prognosen kvarstår att EURIS förväntas uppvisa ett positivt resultat för verksamhetsåret 2006. Till denna pressrelease har bifogat dagordning samt årsredovisning inför EURIS årsstämma den 15 maj 2006. Doc. Dario Kriz VD För ytterligare information kontakta: Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 046 - 286 22 30 European Institute of Science AB har som affärsidé att utbilda lovande forskare till entreprenörer inom medicinsk och biorelaterad teknik.

Ämnen

  • Utbildning