Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2006

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=43066 IDEON, Lund: Vid årstämman i NGM noterade European Institute of Science (EURIS) den 15 maj 2006 fattades följande beslut: -Resultat och Balansräkning för bolagets verksamhetsår 2005 fastställdes samt beslutades att i enlighet med styrelsens förslag att bolagets förlust om - 1 293 512 överföres i ny räkning. -Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören. -Beslutades att styrelsearvodet skulle uppgå till 20 000 kr per styrelseledamot samt att styrelsen skall träffa överenskommelse med revisorerna om ersättning för revisionen. -Omval skedde av samtliga styrelseledamöter: Lars-Olof Hansson, Dario Kriz, Kirstin Kriz, Margareta Pené, Bertil Ljungh och Hans Ahlström. -Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att antaga ny bolagsordning innebärande en anpassning till den nya aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen För ytterligare information kontakta: Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 046 - 286 22 30 European Institute of Science AB har som affärsidé att utbilda lovande forskare till entreprenörer inom medicinsk och biorelaterad teknik.

Ämnen

  • Utbildning