Kritisk konst i en tid av konsensus

Tid 18 Maj 2006 17:00 – 17:00

Plats Franska Institutet i Stockholm

Om Jacques Rancières estetiska tänkande Torsdag 18:e maj, kl. 17.00 - 20.00, 2006 Seminarium på Franska Institutet i Stockholm, Kommendörsgatan 16, vån 3 Tidskriften SITE och Index, i samarbete med Franska Institutet, inbjuder till ett seminarium om och med den franske filosofen Jacques Rancière. Jacques Rancière har sedan 60-talet i en lång serie böcker utvecklat ett radikalt jämlikhetstänkande. Hans arbeten om politisk teori, estetik, litteratur och film har under de senaste åren väckt stor uppmärksamhet både i Frankrike och internationellt. För Jacques Rancière är politik en strävan efter frigörelse i enlighet med ett ideal om universell jämlikhet. Men varje politisk gemenskap är också, enligt Jacques Rancière, en estetisk gemenskap, ett ”delande” av det sinnliga som definierar vad som låter sig sägas, ses och göras, och som därmed bestämmer vem som har tillgång till denna gemenskap och vem som är utesluten från den. Det är utifrån detta delande som frågan om estetikens politik och om konstens kritiska möjligheter kan ställas. Det finns ingen konflikt mellan en konst för konstens skull och en politisk konst – båda definierar en ny struktur för det gemensamma livet. I seminariet medverkar även Fulvia Carnevale, filosof och konstnär, Paris, och Alexandre Costanzo, filosof och redaktör för tidskriften Failles, Paris. Kvällen den 18:e presenteras också SITE Editions utgåva med texter av Jacques Rancière i svensk översättning, Texter om politik och estetik. Boken samlar grundläggande essäer från de senaste tio åren om politisk teori, estetikbegreppets uppkomst och litteraturens, filmens och bildkonstens historia, och utgör den första svenska presentationen i bokform av Jacques Rancières arbeten. Till bokens omslag har konstnären Mattias Åkesson utformat verket Corporate Red, på inbjudan av Index och SITE. Mer information finns på www.indexfoundation.se/projects. SITE Editions är en bokserie för politisk filosofi, estetisk teori och essäistik, och utges av tidskriften SITE i samarbete med bokförlaget Propexus. SITE Editions första omtalade utgåva var Giorgio Agambens Undantagstillståndet, som publicerades 2005. Under 2006 publiceras utöver Jacques Rancières Texter om politik och estetik en utgåva med essäer av Jean Genet som tidigare inte varit tillgängliga på svenska. OBS! Antalet platser på seminariet den 18:e maj är begränsat. Vänligen anmäl ert intresse på editions@sitemagazine.net senast den 15:e maj. Seminariet kommer att hållas på engelska. För ytterligare information, kontakta SITE Editions på editions@sitemagazine.net, alternativt Index på index@algonet.se. Tidskriften SITE och Index ber att få tacka Franska Institutet och Södertörns högskola för hjälp och generös support. Index Kungsbro strand 19 112 26 Sthlm, Sverige T: 46 (0)8 640 60 69 T: 46 (0)8 640 94 92 E: index@algonet.se www.indexfoundation.se Index utställningsprogram sammanställs av Markus Degerman, Andreas Gedin, Helena Holmberg, Mats Stjernstedt och Niklas Östholm.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Relaterat innehåll