Regering och allians i debatt om akademikerarbetslöshet

Tid 3 Maj 2006 18:00 – 18:00

Plats ABF-huset i Stockholm, Per Albinsalen

Onsdagen den 3 maj kl. 18.00-20.00 arrangerar Akademikerpoolen Stockholm i samarbete med ABF Stockholm en samtalsdebatt mellan representanter från regering och den borgerliga alliansen. Under rubriken Behöver Sverige sina akademiker? debatterar och samtalar man om arbetslösheten bland akademiker. SACO redovisade i april att cirka 63 500 personer med minst två års eftergymnasial utbildning antingen var öppet arbetslösa eller hade plats i något konjunkturberoende arbetsmarknadsprogram. Akademikerarbetslösheten innebär att dyrbara resurser och möjligheter inte utnyttjas. Med anledning av detta arrangerar Akademikerpoolen Stockholm i samarbete med ABF ett samtal mellan representanter från regering och den borgerliga alliansen om den rådande höga arbetslösheten bland akademiker. Från Näringsdepartementet kommer statssekreterare Anders Teljebäck och från den borgerliga alliansen kommer Margareta Andersson, center-partist och vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet. Mötet äger rum onsdagen den 3 maj kl. 18.00-20.00 i ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41, Per Albinsalen. Moderator är Ingemar Ingevik. I april redovisade SACO på sin hemsida att cirka 63 500 personer med minst två års eftergymnasial utbildning antingen var öppet arbetslösa eller hade plats i något konjunkturberoende arbetsmarknadsprogram. 63 500 akademiker går utan jobb idag trots mångårig erfarenhet, lång skolning och hög kompetens. Akademikerarbetslösheten innebär att dyrbara resurser och möjligheter inte utnyttjas. Doktorerade personer röjer sly och kör distributionsbil. Är den höga arbetslösheten bland akademiker här för att stanna? Vad kan man politiskt göra för att få ner arbetslösheten, mer bidrag, utbildning eller sänkta ersättningsnivåer? Vad tänker partierna göra konkret för att få akademiker i arbete? Det är några av de frågor som de inbjudna politikerna kommer få besvara. I skuggan av den höga arbetslösheten över lag, och särskilt bland akademiker startade 2003 Akademikerpoolen sin verksamhet i Stockholm. I dag, 2006, finns Akademikerpoolen representerad i fem av landets universitetsstäder, Stockholm, Lund, Göteborg, Linköping och i Uppsala. Akademikerpoolen är ett nätverk för och av arbetssökande akademiker och har 1400 medlemmar i hela landet. Akademikerpoolen är en ideell förening som syftar till att aktivera och profilera arbetssökande akademiker på arbetsmarknaden, bland annat genom föreläsningar, seminarier och debatter. Kontaktpersoner: Barbara Davies, ordförande, Akademikerpoolen Stockholm 0708-96 96 60 Frederik Abbemo, projektledare, Akademikerpoolen Stockholm 0702-35 10 97 Tid: Onsdagen den 3 maj kl. 18.00-20.00 Plats: ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41 Lokal: Per Albinsalen

Ämnen

  • Utbildning

Relaterat innehåll