Pressmeddelande -

En sprakande konsthändelse i juni! Two scenes in three acts

Two scenes in three acts 9–11 June Pressrelease: Two scenes in three acts S E M I N A R I U M T W O S C E N E S I N T H R E E A C T S : 9 – 1 1 J U N I P Å T E AT E R 3 U T S T Ä L L N I N G L A FA B R I Q U E : 9 – 3 0 J U N I P Å G A L L E R I A K 2 8 En sprakande konsthändelse i juni! Under tre dagar förvandlas Teater 3 till en stor scen för aktörer verksamma på de svenska och franska konstscenerna. Det är ett fullspäckat tredagarsprogram med utställning, screening, performance, diskussion och fest. Vi har bjudit in unga engagerade konstnärer, curatorer, skribenter och fi losofer från Stockholm och Paris för att ge sin högst personliga syn på den samtida konsten. Bland de inbjudna fi nns konstnärer, curatorer och skribenter som på olika sätt arbetar med att utforma alternativ till den konsensuella kulturen - namn som Lily Reynaud-Dewar, Veronica Wiman, Florence Derieux, Rodrigo Mallea-Lira och Eva Svennung. Redaktörer från tidskrifter som Nuke, SITE, Trouble, OEI, Point d’ Ironie, Pace Maker och Union diskuterar relationen mellan form och innehåll, papper och politik. På söndagen samlas vi för att diskutera nya subjektivationsformer i de samtida konstnärliga praktikerna. Miniföreläsningar på temat av Alexandre Costanzo, Jonas (J) Magnusson, Federico Nicolao, Natasa Petresin, Sven-Olov Wallenstein och Kim West. I samband med seminariet öppnar utställningen La Fabrique med konstnärerna Lily Reynaud-Dewar och Latifa Echakhch på galleri ak28, curaterad av Florence Derieux. Precis alla är inbjudna men med extra värme de visionärt lagda och medverkandeglada! Fri entré! Språk: engelska. Detta projekt organiseras och genomförs av: Anna Ådahl, konstnär som varit bosatt i Paris i 19 år. Diana Kaur, frilansande curator och medlem i det konstnärsdrivna galleriet ak28. För mer information var vänlig kontakta: nlig Anna Ådahl 0736 00 45 16 Diana A Kaur 0704 24 53 41 Info@twoscenesinthreeacts.com www.twoscenesinthreeacts.com Two scenes in three acts genomförs med stöd från: Iaspis/Konstnärsnämnden, Framtidens Kultur och Franska institutet.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event