Pressmeddelande -

Välkommen till ett säkert vårtecken: Uppspelta kor släpps på grönbete

Våren är äntligen här och det är dags för årets första utomhusfest. Efter att ha varit inomhus under den kalla vintern är det nu tid att mingla utomhus. Erfarenheten säger att det brukar gå vilt till. Lördagen den 6 maj är du välkommen till Arlagården Backa Kårsta, Vallentuna, på betessläpp. Korna släpps ut på grönbete efter att ha varit inomhus på bondgården under vintern. Första timmarna ute i hagarna brukar det gå vilt till. Korna är uppspelta och ivriga och vill dessutom markera var de står i rangordningen. Kom och bevittna skådespelet! Tid: lördagen den 6 maj, kl. 10.00. Plats: kohagen, Backa Kårsta, Vallentuna. Från E18, åk genom Kårsta, följ sedan skylar till gården.. På Backa gård finns 100 mjölkkor, ca 20 kalvar och fyra hästar. Gården är på 300 hektar åker, 280 hektar skog och 60 hektar bete. Ladugården byggdes till och om 1998 till en lösdriftsladugård med mjölkgrop. Backa är från början av 1800-talet. Första Lindgrenarna kom hit 1867. Johan Lindgren är femte generationen på gården. Under sommaren är många kor ute dygnet runt och kommer bara in när det är dags för mjölkning. Förutom näringsrikt gräs och klöver ute i hagarna får korna vatten, mineralfoder och saltsten. Korna betar på strandängar, hagmarker eller åkrar där bonden har sått gräs och klöver. För att korna ska ha tillgång till mycket mat och inte trampa sönder marken flyttar bonden runt dem i hagen. Kor som betar på ängar och hagar bidrar till att Sveriges naturlandskap hålls öppet och inte växer igen till skog eller vass. Dessutom trivs många växter, insekter och fåglar i kohagen. På www.arla.se kan man läsa mer om Arlagårdarnas betessläppning och var man hittar närmaste gård som bjuder in allmänheten att vara med på betessläpp. Arlagården är också namnet på ett gemensamt kvalitetsprogram för alla de bönder som äger Arla Foods. Kvalitetsprogrammet omfattar allt från djuromsorg till konsumenttrygghet. Arlagårdens kvalitetsprogram bestämmer hur mjölken ska kontrolleras och att den har sådan sammansättning att de färdiga produkterna lever upp till konsumenternas behov och önskemål. Djurens behov ska tillgodoses så att deras hälsa och välbefinnande främjas och produktionen på gården ska ske med respekt för naturen. På www.arla.se kan man läsa mer om Arlagårdens kvalitetsprogram. För mer information: Inger Söderlund, PR-chef Arla Foods, tel 070-689 58 84 eller 08-789 58 84, inger.soderlund@arlafoods.com Birgitta Wessman-Neander, PR-projektansvarig Arla Foods, tel 08-789 54 35 eller 070-689 54 35, birgitta.wessman-neander@arlafoods.com Arla Foods är Europas största och världens tredje största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 7,1 miljarder kilo och en omsättning på ca 58 miljarder kronor. Arla är en kooperativ förening som ägs av 11 600 svenska och danska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter. Koncernen har 18 000 anställda, huvudsakligen i Danmark, Sverige och Storbritannien.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event