Pressmeddelande -

Vernissage, Per Enoksson på Milliken

Per Enoksson 4 maj – 7 juni 2006 Välkommen på vernissage torsdag den 4 maj kl 17.00 - 20.00 Per Enoksson har de senaste åren ställt ut på bland annat Dunkers Kulturhus och Trondheim Kunstmuseum, och medverkar för närvarande i Modernautställningen 2006 på Moderna Museet. Den 4 maj öppnar hans första utställning på Milliken. Konstnären presenterar nya storskaliga målningar i vilka han följer associationens irrgångar och underliga vägar. Per Enokssons målningar rör sig i gränsområdena med mellan det medvetna och omedvetna, det symmetriska och oordnade, det verkliga och overkliga, mellan det moderna och det förflutna. Hans märkliga, abstrakta figurer, ofta porträtterade med stora huvuden, ögon som mörka hålor och oproportionerligt små kroppar, är magiska och vanskapta på samma gång. Målningarna är färgrika och lustfyllda, där spänningen i bilden uppstår mellan en kvarlämnad, vit yta och en tät färgsättning ofta centralt placerad i bilden. Den massiva färgytan ger målningen ett överraskande landskap och öppnar upp ett djup inför betraktaren. Ofta börjar konstnären i intentionen, en titel eller textrad, andra gånger låter han målningen ta en organisk form och följer slumpen. Ibland vänder han på duken, låter färgen rinna och breda ut sig till nya förgreningar. De följer inga logiska lagar, snarare associationens irrgångar och underliga vägar. Ofta pågår parallella skeenden inom en och samma målning. En figur kan, som i Puberty Man (2004) bära ett hav i sitt öga, vindlande mörka gångar – ett träd - i sitt bröst och spår av kyssar på sin kind. Landskapet, naturen har en stor betydelse i Per Enokssons målningar. När den romantiska bilden placerade människan som en liten del utav ett stort allt, bär var människa i Per Enokssons målningar på sitt landskap, sin horisont, sitt berg. Trots den genomgående humorn i hans verk finns det samtidigt någonting djupt oroande. Det gåtfulla budskapet, svårigheten att kommunicera, klyftan mellan det nutida och det förgångna är ständigt påtagligt. Uppvuxen i Tärnaby och med samiska föräldrar som arbetar med konsthantverk omarbetas den visuella estetik han omgav sig med som ung. Den sydsamiska mönstertraditionen kännetecknas av en minimalistisk symmetri och en ovanlig detaljrikedom något som bearbetas och går igen i vissa av hans teckningar och målningar. Per Enoksson använder sig ofta av en sådan motsägelsefull kombination av material, där det historiska och det nutida vävs samman. Han utnyttjar olika blandtekniker och bygger in dem i sina målningar. Han använder moderna material som festgirlanger, plast, linoleumgolv som ser ut som trä och lack. Det genomskinliga lacket lägger sig som en tät sårskorpa över motivet och visar den klyfta och svårighet att balansera en nutida tillvaro med ett förflutet. På så vis bygger konstnären ofta upp målningarna i olika lager och skikt. Arbetsmetoden påminner ibland om ett prov från jordlager, där man kan avläsa de olika skikten i naturen och tidsperspektivet i förmultnelseprocessen. I Genetik mellan 7 och 11 (2006) ser man en liknande komposition och användning av moderna material. I Genetik mellan 7-11 går han tillbaka till ett mörkt förflutet inom svensk historia – rasdiskrimineringen av samer. Uttrycket ”mellan 7 och 11” syftar på en godtycklig bedömning. Ur Per Enokssons målning framträder en modernitet som döljer ett förflutet. För ytterligare information eller bilder, kontakta Milliken -- Milliken Luntmakargatan 78 113 51 Stockholm Sweden T +46 8 673 7010 F +46 8 673 7020 M +46 70 966 6565 http://www.millikengallery.com

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event