Pressmeddelande -

Vid förbundsstämman i Östersund den 20/5 presenterades Sveriges Konstföreningars nya förbundschef

Kalli Klement har sedan 1999 arbetat som direktör för Nordiska Ministerrådet i Estland och innan dess har hon varit direktör för Sveriges författarfond (1990-1999). Kalli Klement är utbildad konstvetare och har under ett antal år arbetat som texilkonservator på Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum. Kalli Klement har stor erfarenhet av föreningsverksamhet och styrelsearbete. Hon var till exempel med och bildade en gemensam konstförening för några små myndigheter i början av 90-talet, med bland annat Statens konstråd och Statens kulturråd. Kalli Klement kommer att tillträda tjänsten i mitten av augusti, då nuvarande förbundssekreterare Anita Eriksson går i pension. För pressbild se: http://www.sverigeskonstforeningar.nu/anslag/kalliklementpress.jpg Mvh SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Ämnen

  • Skönhet