Idogen AB

Idogen deltar som talare på Pharma Outsourcing

Evenemang

08
DEC
Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.
  -
Idogens VD Lars Hedbys kommer att delta som en av talarna på Pharma Outsourcing i Stockholm den 8 december 2016. Pharma Outsourcing är en internationell konferens inriktad på outsourcing inom läkemedelsutveckling. På evenemanget deltar cirka 36 utställare och 180 deltagare.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget