Gå direkt till innehåll
Evidents Medical Advisory Board bestående av Professor Per Hall, Dr Cliff Titcomb och Dr Maarten de Château.
Evidents Medical Advisory Board bestående av Professor Per Hall, Dr Cliff Titcomb och Dr Maarten de Château.

Pressmeddelande -

Evident Life stärker sin position inom livsstilsunderwriting

Evident Life som startar sin livförsäkringsverksamhet inom kort meddelar idag att man har tillsatt ett internationellt Medical Advisory Board. Detta är en viktig pusselbit i Evident Lifes höga ambitioner inom livsstilsunderwriting och bolagets pay-as-you-live koncept.

”Vi är väldigt glada att ha fått möjligheten att etablera ett Medical Advisory Board som består av tre mycket välrenommerade och erfarna specialister inom medicin och forskning. De senaste decennierna har försäkringsbranschen inte förändrats när det kommer till hur vi bedömer medicinska hälsorisker. Samtidigt rör sig den medicinska forskningen ständigt framåt med nya läkemedel, diagnosticerings- och behandlingsmetoder. Försäkringsbranschen släpar efter! Detta vill vi utmana tillsammans med vårt Medical Advisory Board.” säger VD Michaela Bruneheim.

Med spetskompetens inom cancerforskning, försäkringsmedicin och epidemiologi kommer Evidents Medical Advisory Board att utmana befintliga sanningar inom försäkringsbranschen. Gruppen kommer att träffas regelbundet för att bidra till bolaget med medicinsk expertis vid exempelvis utvärdering och uppföljning av hälsorelaterade samarbetspartners, underwriting och produktutveckling.

Jag är glad över att vara en del av Evidents Lifes Medical Advisory Board och ser fram emot att hjälpa bolaget att utveckla produkter och tjänster inom livsstilsunderwriting. Jag är särskilt positiv till bolagets höga ambitionsnivå när det gäller att genomföra sina medicinska bedömningar evidensbaserat och att arbeta förebyggande, något jag själv ägnar mig åt både kliniskt och forskningsmässigt.” säger professor Per Hall som är en av ledamöterna i Medical Advisory Board.

Biografier:

Professor Per Hall är läkare med specialistutbildning i onkologi. Han har sedan 20 år tillbaka tjänstgjort som epidemiolog vid Karolinska Institutet samt vid onkologiska kliniken på Södersjukhuset. I sin forskning fokuserar han på att identifiera riskfaktorer för sjukdom med särskild inriktning mot bröstcancer. Per har även arbetat som konsult inom försäkringsbranschen under de senaste 25 åren.

Dr Cliff Titcomb har drygt 30 års erfarenhet från försäkringsbranschen. Han har skrivit ett stort antal artiklar i branschtidskrifter och är en ofta anlitad talare vid försäkringskonferenser. Cliff har specialistläkarexamen i internmedicin och försäkringsmedicin. Han har innehaft flera ledande funktioner vid American Academy of Insurance Medicine (AAIM), däribland som dess ordförande och numera som hedersmedlem. Cliff arbetar för närvarande som konsult för ett globalt återförsäkringsbolag.

Dr Maarten de Château är läkare, forskare och biotechentreprenör. Han studerade medicin i Leiden, Nederländerna samt i Lund där han sedermera disputerade. Han genomförde sin post-doc i immunologi vid Harvard Medical School. Under de senaste 15 åren har Maarten varit verksam inom läkemedelsbranschen. 2012 medgrundade han Cormorant Pharmaceuticals och 2016 Buzzard Pharmaceuticals med syfte att utveckla immunonkologiska behandlingar.

Ämnen

Taggar


Evident Life är ett digitalt start up och utmanare i svenska livförsäkringsbranschen. Evident Life arbetar datadrivet och evidensbaserat och verkar där insurtech möter biotech med att erbjuda digitala tjänster för att förebygga skador och jobba proaktivt med kundernas hälsa.

Presskontakt

Michaela Bruneheim

Michaela Bruneheim

Presskontakt VD Evident Life +46 (0)70-726 89 74