Pressmeddelande -

Enklare finansiering för exportföretag

Regeringen har godkänt förordningsändringar som ger EKN möjlighet att lämna växelgarantier och garantier för investeringslån. Den ena förändringen innebär att EKN kan garantera upp till 95 procent av risken för finansiärer som köpt växlar från exportföretag. Förutom att det minimerar risken för finansiären ger det även exportföretagen möjlighet att få betalt tidigt, vilket är viktigt inte minst för små- och medelstora företag. EKN ges också möjlighet att lämna garantier till utlandsinvesteringar som finansieras genom lån från bank eller annan kreditinrättning. EKN tar nu fram villkor för dessa nya garantier, som kommer att lanseras innom kort.

Ämnen

  • Ekonomi, finans