Pressmeddelande -

Handlingsplan mot korruption

En ny handlingsplan mot korruption inom exportsektorn har antagits av OECD. Beslutet innebär en skärpning av ontrollen vid statsstödd exportfinansiering. Sedan flera år tillbaka måste exportören inför en affär intyga att det inte förekommer korruption i affären, för att få tillgång till en EKN-garanti. Det som tillkommit i handlingsplanenen är att exportören blir skyldig att ge upplysningar om de är föremål för åtal eller har dömts för korruption. Exportören ska på begäran även lämna information om agenter och agentprovisioner. EKN åläggs att lämna upplysningar till åklagare och stoppa nya krediter eller kreditgarantier vid trovärdiga bevis för korruption. Om laga dom finns kan EKN komma att stoppa utbetalningar och återkräva utbetalda belopp. Nu arbetar EKN fram rutiner för att följa de nya reglerna. De ska vara införda före årsskiftet. Kontaktpersoner Elisabeth Johansson, elisabeth.johanssonekn.se, 08-788 01 33 Saila Turunen, saila.turunenekn.se, 08-788 00 99

Ämnen

  • Politik