Gå direkt till innehåll
Acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab analyseras

Pressmeddelande -

Acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab analyseras

Under våren 2022 avrundades den treåriga satsning som har handlat om att utveckla, etablera och genomföra ett acceleratorprogram för framtidens hållbara handel. Programmet har utvecklats vid företagsinkubatorn eXpression Umeå och syftet har varit att skapa förutsättningar för företag att utveckla och förfina sina affärsmodeller, hitta samverkansmodeller och växa hållbart ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Programmet eXpression Future Retail Lab

Sedan hösten 2019 fram till och med våren 2022 har totalt 44 bolag från Norrlandskusten och Västerbottens inland deltagit i programsatsningen. Programmet har utvecklats från att till en början enbart rikta sig till företag inom handeln till att under den sista programomgången även innefatta bolag från besöks- och upplevelsenäringarna. Exempel på representerade branscher är mode och konfektion, skönhet och hälsa, hantverk, konst och bruksföremål, övrig detaljhandel samt gastronomi och turism. Programinnehållet har utvecklats under de åren som programmet genomförts och omfattat ämnen som: affärsmodeller och omvärldsanalys, varumärke och kommunikationsstrategi, konsumentbeteende och försäljning, sociala medier, statistik och analys, inköp och logistik, internationalisering och exportmognad, finansieringsmodeller för tillväxt, ledarskap och värdskap.

Metodik och intressenter

Programmet har präglats av en tydlig metodik som har syftat till att gå från ny inspiration och kunskap till att implementera detta i företagen. Deltagande bolag har följt en struktur som innehållit växelverkan mellan deltagande bolag, affärsutvecklare, branschexperter och representanter för Umeå universitet. Därutöver har även fastighetsägare, kommuner, destinationsbolag och medborgare involverats över åren och syftet har varit att skapa ett kluster av aktörer som tillsammans har utforskat framtidens hållbara handel.

Avrundning och analys

Varje programomgång har avslutats genom att deltagande bolag har presenterat och reflekterat över den utveckling som skett under programperioden och vad man planerar för framöver. Det har exempelvis handlat om att lyfta nya kommunikationsstrategier, utveckling av försäljningskanaler och omförhandling eller etablering av nya leverantörsavtal. Rent konkret har bolagen visat på cirka 20 nya eller förfinade affärsmodeller och 15 samarbeten inom acceleratorprogrammet. Utöver detta menar många av bolagen att de är stärkta både i sitt företagande och som personer.

- Efter att vi hade diskuterat möjligheter att omförhandla avtal granskade vi ett av våra avtal med våra underleverantörer. Efter en stunds reflektion och ett telefonsamtal senare hade vi kapat kostnaderna med 80 000 årligen, konstaterar My Bergström, Pensionatet Malmgatan i Piteå.

Även om nu det tredje årets programperiod är avrundad fortgår samarbetet med bolagen ännu några månader. De erbjuds fortsatt affärsutveckling och under våren arrangeras en styrelseutbildning utifrån behov som har uttryckts.

Programmet finansierades inledningsvis av Svensk Handels Stiftelse Köpmannaförbundet. Därefter har finansieringen delvis kommit från Umeå kommun. Genom att utgå från acceleratorprogrammet och all kunskap och erfarenhet som samlats över åren har en lärplattform kunnat etableras via ett av Tillväxtverket finansierat projekt. Projektet syftar till att sprida kunskaper och erfarenheter under och efter Coronpandemin. Lärplattformen innehåller 100-talet guider och artiklar som syftar till att skapa förutsättningar för fler bolag att affärsutvecklas - även om man inte deltagit i ett program. Lärplattformen vänder sig också till afärsutvecklare och andra aktörer inom innovationsstödsstrukturerna som önskar reflektera över och utveckla sin affärsutvecklingsmetodik.

Digital lärplattform:


Här är alla bolag som gått programmet:


2019-2020


Bigaro
Childrenshouse
Duå
Eljest
H&H
Kaffefamiljen
Linné och Grankvist
Pia Stylist
Sisters in Law
Swedish Beauty Factory
Team Scandi
World of Boardgames


2020-2021

Anettes Byggnadsvård
Bryggverket
Design by Björk
Djurmagneten
Eljest /Maria Forsgren fastigheter
Fantasia
Gamla Salteriet
Guldsmedjan
Gårdshem
Hemslöjden
Humlebäck
Ingmar inredning
Ingrids underkläder
Malin i Ratan
Mat & Event AB
Meretes ekobutik


2021-2022

Backpacking Light
Bruksgodset
Formskaparna
Forsknäckarna
Galleri Oss
Garderoben
Hälsosamt i Skellefeå
Idunn Wine
Järnspisen Matbod
Mini och Planeten
Nya Makeriet
Pensionatet
Root Tavelsjö
Sofia Karolina
Tavelsjö Gårdsmusteri
WOW Hairdressing AB


För mer information:

Annakarin Nyberg, programansvarig affärsutvecklare Future Retail Lab

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi är en företagsinkubator som möjliggör utveckling av drivna kreatörer med idéer, innovationer eller företag inom de konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna. Vi erbjuder effektiva och nytänkande metoder, en kreativ coworkingmiljö och prototyplabb i världsklass. Tillsammans visar de kreativa näringarna vägen till framtidens hållbara tillväxt – creative minds unite.

Presskontakt

Emil Hägglund

Emil Hägglund

Presskontakt Affärsutvecklare Strategisk kommunikation +46 76-141 05 05

Creative minds unite

eXpression Umeå är en företagsinkubator som möjliggör utveckling av drivna kreatörer med idéer, innovationer eller företag inom de konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna. Vi erbjuder effektiva och nytänkande metoder, en kreativ coworkingmiljö och prototyplabb i världsklass. Tillsammans visar de kreativa näringarna vägen till framtidens hållbara tillväxt – creative minds unite.

eXpression Umeå
Östra Strandgatan 32
90333 Umeå
Sverige