Pressmeddelande -

ExxonMobil och Ragn-Sells i förnyat miljösamarbete med bilverkstäder

ExxonMobil och Ragn-Sells Specialavfall AB har förnyat sitt avtal om återvinning och tillvaratagande av farligt avfall till att också innefatta en miljöutbildning för bilverkstäder i Sverige. Bakgrunden till det tidigare avtalet är att ExxonMobil behövde en leverantör för hela Sverige som kunde ta hand om avfallet av deras produkter hos verkstäder. Valet föll på Ragn-Sells Specialavfall AB som med sin rikstäckande verksamhet uppfyllde kraven på en lämplig partner. - Vi har haft ett nära samarbete med ExxonMobil i många år och syftet med det är att ge ett komplett omhändertagande kring det farliga avfallet. Vi genomför all dokumentation och statistik enligt alla lagar och förordningar, säger Björn Hedlund på Ragn-Sells Specialavfall AB. Samarbetet med ExxonMobil handlar om återvinning av allt från spillolja, oljefilter, spray- och färgburkar, oljeavskiljare och tvättrännor. Ragn-Sells skickar de använda oljefiltren till Reuseoil, en oljefilteranläggning i Halmstad där man återanvänder upp till 90 procent av oljefiltret. ExxonMobil tar ett frivilligt miljöansvar, vilket innebär att de betalar Ragn-Sells för att utbilda medverkande verkstäder om avfallet och hämta det. ExxonMobils och Ragn-Sells samarbete utvecklas till att också innefatta en miljöutbildning för verkstäderna. - Utbildningen består av att inventera det farliga avfallet i verkstaden och vi informerar på verkstadsgolvet kring hur man ska ta tillvara det. Miljön är viktig för oss och denna utbildning är ytterligare ett steg framåt i vårt miljöarbete, säger Lage Rolstad, skandinavisk marknadschef för ExxonMobil. För mer information, vänligen kontakta: Lage Rolstad, Marknadschef Skandinavien, telefon: +47 6715 8123, mobil: +47 913 50851 E-post: lage.rolstad@exxonmobil.com Björn Hedlund, Försäljningschef FA Mälardalen Ragn-Sells Specialavfall AB, tel. 08-795 45 86 Om Ragn-Sells Ragn-Sells är ett av Sveriges största miljö- och återvinningsföretag och marknadsledare inom ett flertal segment. Vi behandlar och återvinner restprodukter och avfall från kommuner, industrier och hushåll vid ett stort antal återvinningsanläggningar. Vi tar hand om farligt avfall, utför miljöutredningar och livscykelanalyser. Vi säljer och förmedlar återvunna restprodukter. Vi sköter kretsloppsarbetet åt flera av Sveriges mest kända företag. Om ExxonMobil & Mobil Oil AB i Sverige ExxonMobil Lubricants & Specialties är världens främsta leverantör av basoljor, och en ledande marknadsförare av färdiga smörjmedel av märkena ExxonMobil, Exxon, Esso, och Mobil, inklusive Mobil 1 – världens ledande syntetiska motorolja. Företaget marknadsför smörjmedel, specialprodukter och smörjningstjänster i nästan 200 länder och territorier över hela världen. Mobil Oil AB är ett dotterbolag inom ExxonMobil-koncernen med huvudkontor i Göteborg. I Uddevalla produceras färdig smörjolja för den Skandinaviska marknaden. Tillsammans med ExxonMobil Petroleum & Chemical i Belgien marknadsför Mobil Oil AB smörj- och kemiska produkter för den svenska marknaden. I Sverige finns 105 anställda och verksamheten startade redan år 1900.

Ämnen

  • Petroleum, olja, gas