Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2006

Perioden 2006-01-01 till 2006-03-31 • Rörelseresultatet förbättras med 47 % • Nettoomsättning minskade till KSEK 450 (1.197) • Operativa kostnaderna minskade till KSEK 534 (1.219) Första kvartalet 2006 i korthet Bolaget har inlett ett samarbete med ett danskt bolag och har även gjort en första försäljning till Danmark. Försäljningen i Storbritannien är lägre än föregående år, vilket till stor del beror på den prishöjning som skedde förra året samt att den första samarbetspartnern begärde sig själva i konkurs under senare delen av 2005. Samarbetet med Boutique Brands i Storbritannien har minskat bolagets kostnader och finansiella risk på den brittiska marknaden. Boutique Brands arbetar med att utöka kundstocken och på så sätt öka volymerna, vilket även inkluderar att återfå de kunder som förlorades i samband med förra samarbetspartners avveckling. Bolaget har förhandlat med extern part i syfte att bland annat förbättra verksamhetens finansiella situation. Förslaget kommer att tas upp på årsstämman. Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras den 12 maj 2006 med mer information. Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman kommer att finnas tillgängligt den 26 maj. Bolagets nettoomsättning minskade med 62 % till KSEK 450 (1.197). Samtidigt som de operativa kostnaderna minskade med 56 % till KSEK 534 (1.219). Bolagets rörelseresultat har förbättrats med 47% till KSEK -413 (-786). Resultat efter finansiella poster förbättrades med KSEK 267 till KSEK -376 (-643). Bolaget har en stor fordran som är i dollar och resultatet påverkas av förändringar i dollarkursen. Resultatet har påverkats negativt av valutakursförändringar med -182 (1.200) KSEK. Information Delårsrapporten jan-juni 2006 - 24 augusti 2006 Delårsrapporten jan-sept 2006 - 10 november 2006 Bokslutskommunikén 2006 - 20 februari 2007 Bolagsstämma Bolaget kommer att hålla bolagsstämman den 9 juni 2006, kl. 09.00 på Kungsgatan 3. Stockholm, 11 maj 2006 Sofia Diklev Verkställande direktör Facile & Co AB (publ) För ytterligare information kontakta: Sofia Diklev, VD, telefon: 08-641 09 30 sofia.diklev@facile.se Följande dokument kan hämtas från beQuoted Facile Delårsrapport Q1 2006.pdf Facile & Co i korthet Facile & Co är noterat på Mangold-listan och är inriktat på att skapa nya spritprodukter och bygga varumärken kring dessa på den globala dryckesmarknaden. Bolagets strategi är att skapa god lönsamhet genom värdetillväxt i varumärkesportföljen. Facile & Co har utvecklat följande varumärken: seriously... vodka, seriously... pinky, Ima gin..., FACILE Punsch, Trosa St Vitali Punsch och Idyll Aquavit. Denna information skickades genom beQuoted Press Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Ämnen

  • Ekonomi, finans