PRESSINBJUDAN: Statistik för Östergötlands län

Tid 26 Maj 2006 11:00 – 11:00

Plats Arbetets museum, Laxholmen, lokal "Lokatten" (plan 4), Norrköping

Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag Den 26 maj presenteras resultaten för Östergötlands län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Östergötlands län har 190 chefer besvarat frågorna. Nu redovisar vi svaren. TID: fredagen den 26 maj kl 11.00 PLATS: Arbetets museum, Laxholmen, lokal "Lokatten" (plan 4), Norrköping Med bakgrundsfaktorer och korstabulering är materialet digert och kräver omfattande tid för analys. Därför kommer vi att dela in resultaten i åtminstone två rapporter: den här första om ledarskapet i sig och en andra i höst som tar upp jämställdhet och mångfald. Vi arbetar nu löpande med att kunna presentera resultaten län för län. Rapporten för "rikstotalen" med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). Efter presskonferensen kommer även siffrorna för länet att presenteras på hemsidan. VÄLKOMMEN! För mer information, välkommen att kontakta: - Lars Pauli, presskontakt, ST, tel 070 316 18 65 OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Politik

Relaterat innehåll