PRESSINBJUDAN Statistik för Västra Götalands län

Tid 1 Juni 2006 11:00 – 11:00

Plats Fackförbundet STs kontor, Ekelundsgatan 8, Göteborg

Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag Den 1 juni presenteras resultaten för Västra Götalands län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Västra Götalands län har 551 chefer besvarat frågorna. Nu redovisar vi svaren. TID: torsdagen den 1 juni kl 11.00 PLATS: Fackförbundet STs kontor, Ekelundsgatan 8, Göteborg Med bakgrundsfaktorer och korstabulering är materialet digert och kräver omfattande tid för analys. Därför kommer vi att dela in resultaten i åtminstone två rapporter: den här första om ledarskapet i sig och en andra i höst som tar upp jämställdhet och mångfald. Vi arbetar nu löpande med att kunna presentera resultaten län för län. Rapporten för "rikstotalen" med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). Efter presskonferensen kommer även siffrorna för länet att presenteras på hemsidan. VÄLKOMMEN! --- För mer information, välkommen att kontakta: - Christina Lönnborg, enhetschef, ST, tel 070 518 53 36 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Fackligt

Relaterat innehåll