Pressmeddelande -

Dubbeldiagnoser ökar bland intagna – större hotbild och behov av vård

Intagna med dubbeldiagnoser, d v s både missbruk och neuropsykiatriska funktionshinder, tycks bli allt fler inom den svenska kriminalvården. - Det har vidden av ett samhällsproblem och kostnaderna bara ökar om man skjuter på nödvändiga insater. En livslång kriminell karriär kostar samhället ca 250 miljoner kronor per individ, ett livstidsstraff ca 35 miljoner kronor. Ett vårddygn på en sluten enhet kostar ca 2 000 kronor. Det blir, förutom lidandet för dem som drabbas, enorma kostnader när samhället inte tar tag i problemen från början, säger Per Sunneborn, facklig förtroendeman i ST. Cirka 25 procent av de intagna har någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder sedan barndomen. Den 17 maj anordnar Fackförbundet ST inom Kriminalvården i samverkan med Kriminalvården en konferens för personal inom kriminalvård, socialtjänst, skola och psykiatri. Syftet är att öka kunskapen om samband mellan missbruk, kriminalitet, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska funktionshinder, att öka professionernas kunskap och samverkan och att utveckla omhändertagande och behandling. TID: onsdagen den 17 maj kl 8.30-ca 17.15. PLATS: Nordkalotten Hotell & Konferens, Lulviksvägen 1, Luleå. Kl 13.30-14.15 finns Per Sunneborn och Steve Ericsson tillgängliga för frågor. Medverkande - Kjell Modigh, med dr, tidigare chefsöverläkare vid psykiatriska kliniken i Kungälv. - Gunnel Ersson, specialist inom allmänmedicin och allmän psykiatri, arbetar med utredningar och behandlingar av neuropsykiatriska tillstånd hos vuxna med beroendeproblematik och kriminalitet. - Gunilla Dobrin, behandlingssekreterare med kognitiv inriktning, har arbetat med barn och ungdomar inom fritidsverksamhet, skola, socialtjänst och SIS. Agression Replacement Training-terapeut. - Ann Lindgren, fil mag, gymnasielärare med språkinriktning, arbetar med utbildning och samverkan inom Norra Stockholms psykiatri. - Gert Andersson, ordförande i Attention Örebro, har själv diagnosen ” stark” ADHD. - Steve Ericsson, verksamhetsutvecklare inom Kriminalvården, Örebro. - Per Sunneborn, avdelningsordförande, ST inom Kriminalvården. VÄLKOMMEN att delta under hela konferensen eller passa på att intervjua de medverkande under pauser och lunch! Ta del av programmet i sin helhet på www.st.org i anslutning till pressmeddelandet. För mer information, välkommen att kontakta: - Per Sunneborn, avdelningsordförande, ST inom Kriminalvården, tel 070 830 33 56, e-post per.sunneborn@kvv.se - Steve Ericsson, verksamhetsutvecklare inom Kriminalvården, tel 070 850 05 17, e-post hammar.ericsson@spray.se ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Norrbotten

Relaterade event