Pressmeddelande -

Mottagare av STs guldnål 2006

För första gången delas Fackförbundet STs guldnål ut (ersätter det tidigare förtjänsttecknet). För att kunna bli nominerad behövs minst 15 års fackligt arbete på avdelningsstyrelsenivå. - Ingrid Jansson, Täby, Stockholms län, ST inom Försäkringskassan Ingrid Jansson började arbeta på Sjukkassan i Sundsvall 1962. 1966 flyttade hon till Stockholm, där hon började arbeta fackligt 1982 som kassör i FFs avdelning nr 5, numera sektion 02. Förtroendeuppdraget som kassör innehar hon även idag. - Inger Johansson, Visby, Gotlands län, ST inom Försäkringskassan Inger Johansson lämnade avdelningsstyrelsen i år. Mellan åren 1983 och1989 arbetade hon som kassör, men hon hade också uppdrag som sekreterare (1993-1994) och ordförande (1995-1998). 1999 tog hon åter på sig sekreteraruppdraget. 2002 blev Inger ordförande igen, därefter vice ordförande. Så kom hon att avsluta den fackliga karriären. Privat är hon aktiv inom flera föreningar på Gotland, bl a bostadsrättsföreningen och en förening för mag- och tarmsjuka. - Lars Ljungkvist, Båstad, Skåne län, ST inom Försäkringskassan Lars Ljungkvist har alltid arbetar på Försäkringskassan. I det fackliga arbetet har han haft ett speciellt intresse för arbetsmiljö- och personalfrågor. Vännerna talar om Lars som en person som för det mesta är positiv, har ett glatt humör och en grundmurad tillit till andra människor. Lars uppfyller mycket väl de 15 år som krävs för att få motta STs guldnål. - Inga-Britt Carakitsos, Bromma, Stockholms län, ST inom Skatteverket Inga-Britt Carakitsos började arbeta i avdelningsstyrelsen på Riksskatteverket. När Riksskatteverket slogs samman med Skatteverket och en ny avdelning bildades, fortsatte hon att arbeta i den nya avdelningsstyrelsen som sekreterare. De 15 år som krävs för att få STs guldnål, uppfyller Inga-Britt mer än väl. Kamraterna framhåller att Inga-Britt på ett positivt sätt tagit sig an de fackliga uppgifterna och bidragit till att tillvarata medlemmarnas intressen på ett bra sätt. - Karl-Erik Hammerin, Farsta, Stockholms län, ST inom socialsektorn Karl-Erik Hammerin har snart lämnat både arbete och fackliga uppdrag, eftersom han gått i pension. Men han har lovat att vara kvar som revisor i avdelningen året ut. 1976 var Karl-Erik med och startade den fackliga klubben på dåvarande Styrelsen för Vårdartjänst. Han var ordförande till dess att klubben gick upp i Socialstyrelsen. Under många år av fackligt arbete var han engagerad som ledamot, studieorganisatör, vice ordförande och ordförande. Avdelningen består av fackklubbar hos flera myndigheter inom socialsektorn. Medlemmarna finns till exempel hos Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, Barnombudsmannen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Folkhälsoinstitutet och Handikappombudsmannen. Det är inte alltid lätt att bedriva fackligt arbete när medlemmarna är så pass spridda, men Karl-Erik har klarat det med bravur enligt kamraterna som också understryker Karl-Eriks fackliga engagemang och gedigna kunskaper i fackliga frågor. - Charley Nilsson, Rydebäck, Skåne län, ST inom polisväsendet Charley Nilsson har arbetet inom Polisen sedan 1974. Som så många andra började han att arbeta fackligt lokalt för att så småningom få uppdrag på avdelningsnivå. De 15 år som krävs för att få STs guldnål, uppfyller han mer än väl. Med engagemang och glädje har Charley arbetat med utbildning av förtroendevalda, varit skribent för medlemstidningen ”107an” och varit med om att ta fram den jubileumsskrift som dokumenterade avdelningens första 30 år. Ett annat arbete var alla de förhandlingar som genomfördes under mitten av 1990-talet, då polisväsendet drabbades av hårda besparingskrav. Där gjorde Charley förtjänstfulla insatser. - Ann-Christine Enbuske, Hägersten, Stockholms län, ST inom polisväsendet Ann-Christine "Anki" Enbuske har en lång tid bakom sig av fackligt arbete. Hon började arbeta fackligt lokalt för att 1991 bli invald i avdelningsstyrelsen. Något som Ann-Christine själv har berättat, är att hon uppskattat den utbildning som förbundet och avdelningen erbjudit. Detta fick till följd att hon själv ordnade så att andra fick möjlighet till utbildning – som studieorganisatör. Hon har även arbetat med medlemstidningen ”107an”. När Ann-Christine lämnade uppdragen i avdelningsstyrelsen tog hon på sig revisorsuppdraget, som hon fortfarande har kvar. Ann-Christines vänner säger att hon är oerhört omtänksam och en mycket bra kompis. Till detta sägs att hon är en utmärkt förhandlare, har stark integritet och alltid har varit respekterad av arbetsgivaren. - Eva Helenius, Täby, Stockholms län, ST inom kultursektorn Eva Helenius började sitt fackliga arbete i det som en gång hette ST-klubben vid SMH (Statens Musiksamlingar) inom avdelningen ST-Muséer. 1991 blev hon ordförande i sektionen och samma år tog hon på sig uppdrag för avdelningen. Redan 1992 valdes Eva till ordförande. 1993 bildades ST-Kultur, som nu kallas ST inom kultursektorn, genom ett samgående av ett flertal mindre avdelningar på kulturområdet. Eva deltog i det arbetet fast förvissad om att ensam inte alltid är stark. Hon har arbetat i avdelningsstyrelsen ända sedan dess. 1999 valdes hon till kassör och är numera även lokal webbredaktör. Kamraterna framhåller att Evas ledstjärnor bl a är rättvisa, jämställdhet, möjlighet till personlig utveckling och god arbetsmiljö. Utöver detta har Eva hunnit med att disputera med en avhandling om svenskt klavikordbygge 1720-1820. - Madelene Trolle, ST inom domstolsväsendet, f d förbundsstyrelseledamot På kongressen 1991 var Madelene Trolle ungdomsstipendiat, vilket medförde att hon tidigt blev engagerad i de fackliga frågorna. På samma kongress tog hon steget upp i förbundsstyrelsen, som ersättare för Britta Lejon. När Britta Lejon blev handplockad av Göran Persson efter valet 1997 fick Madelene hoppa in som ersättare. Detta förtroendeuppdrag förvaltade hon så väl att hon vid 1998 års förbundsstämma blev invald som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Kongresserna 1999 och 2003 gav Madelene utan tvekan förnyat förtroende. Ungdomsfrågorna blev med viss automatik Madelenes frågor. Tillsammans med Madelene fick förbundsstyrelsen vara med om småbarn, ja till och med en baby, på sammanträdena. Madelene visade att det gick bra att kombinera föräldraskap med styrelsearbete och allt som det medför. Numera bor och verkar Madelene i Tyskland. --- För mer information, välkommen att kontakta: - Margareta Bäck, förbundssekreterare, tel 070 665 51 80 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Fackligt