Pressmeddelande -

Regeringen lämnar walk-over på stöd till arbetssökande

Idag behandlade riksdagen förslaget om en ny lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Lagen innebär att Arbetsförmedlingen får rätt att besluta om att tillhandahålla så kallade valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Detta innebär att Arbetsförmedlingen ska teckna avtal med leverantörer, exempelvis jobbcoacher. Den arbetssökande ska sedan välja bland de leverantörer som Arbetsförmedlingen har tecknat avtal med. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka tjänster som ska omfattas.

- Regeringen är otydlig med vilka arbetsmarknadspolitiska tjänster som ska utföras av privata aktörer. Det gör mig orolig för att Arbetsförmedlingens roll urholkas och att de anställda hamnar i kläm, säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST.

- Beslutet innebär att regeringen i princip lägger över ansvaret för arbetsmarknadspolitiken på Arbetsförmedlingen. De tar inte ansvar för vilket stöd arbetssökande ska få, säger Helena Perlerot, ordförande i ST inom Arbetsförmedlingen.

- Vi behöver arbetsro och därför vill vi nu få ett tydligt besked om vad regeringen vill med arbetsmarknadspolitiken och hur de ser på Arbetsförmedlingen, säger Helena Perlerot.

Flera tunga remissinstanser, däribland ST och andra fackförbund, har tidigare uttryckt kritik mot förslaget. Riksdagen var oenig om beslutet; oppositionen röstade mot lagförslaget medan majoriteten röstade för regeringens förslag.

Formellt beslut fattas av Riksdagen den 19 maj.

För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST:
Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST, tfn: 070-641 12 15
Helena Perlerot, ordförande i ST inom Arbetsförmedlingen., tfn: 070-396 99 03
Lars Pauli, STs presstjänst, tfn: 070-316 18 65

Ämnen

  • Fackligt