Pressmeddelande -

Statistik för Blekinge län - Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag

Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag Nu redovisar vi svaren från Blekinge län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Blekinge län har 51 chefer besvarat frågorna. Ett urval av länsstatistiken - se all länsstatistik på www.st.org. Siffror inom parentes redovisar snittet för riket i procent: - På frågan om man anser att det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet, finns flera avvikelser från rikssnittet: 10 % (14) svarar nej, 75 % (58) svarar rättssäkerhet, uppdragsstyrd verksamhet 43 % (34), hela 16 % (7) opinionsbildning och 27 % (34) politikerstyrd verksamhet. - Bör det ställas andra krav på chefskap inom statligt arbete än idag? Här skiljer sig Blekingesvaren rejält från rikssnittet när det gäller nej-svaren: 27 % (41). Ja, anser 39 % (33) och 33 % (26) har ingen åsikt. - 92 % (86) av de svarande tror att deras ledaregenskaper/erfarenheter i huvudsak bidragit till att de fått sitt nuvarande arbete. Det är den avvikelse jämfört med de andra svaren som skiljer sig mest från rikssnittet. Endast 10 % (14) ger sociala kontakter och nätverk som en i huvudsak bidragande orsak. - Hela 12 % (6) upplever att arbetsuppgifternas svårighetsnivå ligger högre än den egna kompetensen. 68 % (73) upplever att deras kompetens motsvarar arbetsuppgifternas svårighetsgrad. - Vad vill man arbeta med om fem år? Bara 10 % (20) säger att de vill bli pensionär. 29 % (21) vill ha kvar samma arbete som idag. Länets siffror samt hela riksrapporten med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). För mer information, välkommen att kontakta: - Inger Ehn Knobblock, utredare, tel 070 663 51 44 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Blekinge