Pressmeddelande -

Statistik för Dalarnas län

Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag Nu redovisar vi svaren från Dalarnas län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Dalarnas län har 181 chefer besvarat frågorna. Ett urval av länsstatistiken - se all länsstatistik på www.st.org. Siffror inom parentes redovisar snittet för riket i procent: - På frågan om man anser att det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet, svarar 19 % (14) nej. Andra avvikelser från rikssnittet är rättssäkerhet 42 % (58), politikerstyrd verksamhet 28 % (34), att flera intressenter ska betjänas 35 % (42), samverkanskrav 35 % (43) och uppdragsstyrd verksamhet 23 % (34). - Jämfört med rikssnittet verkar det som om de svarande i Dalarnas län i något högre grad upplever att de har inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll. 3 % (4) och 27 % (34) upplever att de inte alls har något respektive ganska litet inflytande. 47 % (45) och 22 % (17) upplever att de har inflytande i ganska respektive mycket stor omfattning. - Vad vill man göra om fem år? Avvikelser från rikssnittet som kan noteras är att 29 % (25) vill ha ett annat chefsjobb inom samma organisation, 15 % (11) vill ha en specialistbefattning inom samma organisation, 8 % (12) vill ha en annan karriär inom det statliga området och 11 % (15) en annan karriär utanför det statliga området. 21 % (20) uppger att de vill gå i pension om fem år. Länets siffror samt hela riksrapporten med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). För mer information, välkommen att kontakta: - Pia Rothe, ombudsman, ST, tel 070 310 20 41 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Fackligt

Regioner

  • Dalarna