Pressmeddelande -

Statistik för Gävleborgs län

Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag Nu redovisar vi svaren från Gävleborgs län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Gävleborgs län har 119 chefer besvarat frågorna. Ett urval av länsstatistiken - se all länsstatistik på www.st.org. Siffror inom parentes redovisar snittet för riket i procent: - På frågan om man anser att det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet, svarar 19 % (14) nej. Andra avvikelser från rikssnittet är rättssäkerhet 49 % (58), 34 % (42) medborgaransvar, politikerstyrd verksamhet 27 % (34), uppdragsstyrd verksamhet 18 % (34) och demokratisk styrning 15 % (22). - 90 % (86) av de svarande tror att ledaregenskaper/erfarenhet i huvudsak har bidragit till att de fått sitt nuvarande arbete. - 17 % (21) upplever att deras kompetens ligger på en högre nivå än arbetsuppgifternas svårighetsgrad. - 45 % (41) anser inte att det bör ställas andra krav på chefskap inom statligt arbete än idag, 26 % (33) svarar att det bör det och resterande har ingen åsikt. - 12 % (10) av de svarande har personalansvar för fler än 100 personer. - Vad vill man arbeta med om fem år? Avvikelser från rikssnittet: 31 % (25) vill ha ett annat chefsjobb inom samma organisation och 6 % (12) vill ha en annan karriär inom det statliga området. 16 % (20) uppger att de vill gå i pension om fem år. Länets siffror samt hela riksrapporten med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). --- För mer information, välkommen att kontakta: - Markus Wiberg, ombudsman, ST, tel 070 302 80 47 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Gävleborg