Pressmeddelande -

Statistik för Gotlands län - Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag

Nu redovisar vi svaren från Gotlands län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Gotlands län har 22 chefer besvarat frågorna. Notera att Gotland är det län med minst antal svarande personer. Ett urval av länsstatistiken - se all länsstatistik på www.st.org. Siffror inom parentes redovisar snittet för riket i procent: - Anser man att det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet? 18 % (14) svarar nej. 64 % (58) svarar rättssäkerhet, 50 % (42) medborgaransvar, 41 % (56) höga insynskrav, 18 % (43) samverkanskrav, 27 % (34) uppdragsstyrd verksamhet och 9 % (34) politikerstyrd verksamhet. - Bör det ställas andra krav på chefskap inom statligt arbete än idag? Hela 62 % (41) säger nej, 24 % (33) ja och 14 % (26) har ingen åsikt. - Vilken/vilka egenskaper tror man i huvudsak har bidragit till att man fått sitt nuvarande arbete? Avvikelser från rikssnittet som noteras är sociala kontakter och nätverk 5 % (14), ledaregenskaper/erfarenhet 77 % (86) och specialistkompetens 27 % (33). - I vilken omfattning upplever man att man har inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll? Svaren från Gotland ligger något sämre till än rikssnittet. 9 % (4) och 41 % (34) upplever att inflytandet är inget respektive ganska litet. 36 % (45) och 14 % (17) upplever att de har ganska respektive mycket stort inflytande. - Vad vill man arbeta med om fem år? Avvikelser från rikssnittet är att bara 5 % (12) vill ha en annan karriär inom det statliga området och 14 % (25) vill ha ett annat chefsjobb inom samma organisation. Det kan noteras att 23 % (20) vill gå i pension om fem år. Länets siffror samt hela riksrapporten med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). --- För mer information, välkommen att kontakta: - Inger Ehn Knobblock, utredare, tel 070 663 51 44 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Fackligt

Regioner

  • Gotland