Pressmeddelande -

Statistik för Jönköpings län - Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag

Nu redovisar vi svaren från Jönköpings län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Jönköpings län har 127 chefer besvarat frågorna. Ett urval av länsstatistiken - se all länsstatistik på www.st.org. Siffror inom parentes redovisar snittet för riket i procent: - På frågan om man anser att det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet, svarar hela 18 % (14) nej. De som svarar ja och där siffrorna skiljer sig från rikssnittet framhåller krav som höga insynskrav 61 % (56), att flera intressenter ska betjänas 35 % (42), uppdragsstyrd verksamhet 28 % (34), samverkanskrav 46 % (43) och politikerstyrd verksamhet 31 % (34). - På frågan om vilken/vilka egenskaper som man i huvudsak tror har bidragit till att man fått sitt nuvarande arbete, uppger en något mindre andel än rikssnittet sociala kontakter och nätverk 11 % (14). - Hur motsvarar arbetsuppgifternas svårighetsgrad den egna kompetensen? 77 % (73) anser att svårigheterna helt motsvaras av den egna kompetensen, 17 % (21) att den egna kompetensnivån är högre och 6 % (6) att arbetsuppgifternas svårighetsgrad ligger högre än den egna kompetensnivån. - I vilken omfattning upplever man att man har inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll? Här har Jönköpings län den största andelen som svarar att de kan påverka i ganska stor omfattning 57 % (45) och något färre än rikssnittet som svarar i mycket stor omfattning 13 % (17). 28 % (34) svarar att de kan påverka i ganska liten omfattning. - Vad vill de svarande göra om fem år? Avvikelser från rikssnittet finns för svaret "samma som idag" 26 % (21) och valet "specialistbefattning inom samma organisation" 6 % (11). Länets siffror samt hela riksrapporten med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). --- För mer information, välkommen att kontakta: - Anette Brogren, ombudsman, ST, tel 070 347 13 20 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Fackligt