Pressmeddelande -

Statistik för Kalmar län - Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag

Nu redovisar vi svaren från Kalmar län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Kalmar län har 54 chefer besvarat frågorna. Ett urval av länsstatistiken - se all länsstatistik på www.st.org. Siffror inom parentes redovisar snittet för riket i procent: - På frågan om man anser att det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet, kan noteras några avvikelser från rikssnittet. Hela 24 % (14) svarar nej. 41 % (34) svarar politikerstyrd verksamhet, 33 % (43) samverkanskrav och 26 % (34) uppdragsstyrd verksamhet. - Bör det ställas andra krav på chefskap inom statligt arbete än idag? 48 % (41) svarar nej och 20 % (26) har ingen åsikt. - Vilken/vilka egenskaper tror man i huvudsak har bidragit till att man fått sitt nuvarande arbete? 19 % (14) svarar genom sociala kontakter och nätverk och 15 % (23) generalistkompetens. - Hur motsvarar arbetsuppgifternas svårighetsgrad den egna kompetensen? 80 % (73) svarar att svårigheterna helt motsvarar den egna kompetensen och 15 % (21) att den egna kompetensnivån ligger högre än arbetsuppgifternas svårighetsgrad. - Den avvikelse från rikssnittet som kan noteras på frågan om i vilken omfattning man upplever att man har inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll är att 39 % (45) svarar i ganska stor omfattning. - Vad vill man arbeta med om fem år? 15 % (21) svarar samma som idag och 7 % (15) vill ha en annan karriär utanför det statliga området. Hela 24 % uppger att de vill bli pensionär. Länets siffror samt hela riksrapporten med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). --- För mer information, välkommen att kontakta: - Inger Ehn Knobblock, utredare, tel 070 663 51 44 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Kalmar