Pressmeddelande -

Statistik för Norrbottens län

Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag Nu redovisar vi svaren från Norrbottens län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Norrbottens län har 110 chefer besvarat frågorna. Ett urval av länsstatistiken - se all länsstatistik på www.st.org. Siffror inom parentes redovisar snittet för riket i procent: - På frågan om man anser att det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet, svarar 17 % (14) nej. Avvikelser från rikssnittet som kan noteras är att flera intressenter ska betjänas 34 % (42), rättssäkerhet 53 % (58) och politikerstyrd verksamhet 29 % (34). - Bör det ställas andra krav på chefskap inom statligt arbete än idag? Hela 49 % (41) svarar nej, 27 % (33) ja och resterande har ingen åsikt. - 94 % (86) tror att ledaregenskaper/erfarenhet i huvudsak bidragit till att man fått sitt nuvarande arbete, 23 % (33) uppger specialistkompetens och 10 % (14) sociala kontakter och nätverk. - I vilken omfattning upplever man att man har inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll? Avvikelser från rikssnittet kan noteras: 38 % (45) svarar i ganska stor omfattning och 39 % (34) i ganska liten omfattning. - Vad vill man arbeta med om fem år? 29 % (21) vill arbeta med samma som idag, 30 % (25) vill ha ett annat chefsjobb inom samma organisation, 7 % (11) vill ha en specialistbefattning inom samma organisation och 10 % (15) vill ha en annan karriär utanför det statliga området. 15 % (20) vill gå i pension om fem år. Länets siffror samt hela riksrapporten med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). --- För mer information, välkommen att kontakta: - Lena Westin, ombudsman, ST, tel 070 519 48 08 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Fackligt

Regioner

  • Norrbotten