Pressmeddelande -

Statistik för Södermanlands län - Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag

Nu redovisar vi svaren från Södermanlands län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Södermanlands län har 100 chefer besvarat frågorna. Ett urval av länsstatistiken - se all länsstatistik på www.st.org. Siffror inom parentes redovisar snittet för riket i procent: - På frågan om man anser att det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet avviker Södermanland från rikssnittet när det gäller svaret "ja, politikerstyrd verksamhet" 45 % (34), "ja, demokratisk styrning" 26 % (22), "ja, uppdragsstyrd verksamhet" 38 % (34) och "ja, höga insynskrav" 59 % (56). 13 % (14) svarar nekande. - Något mindre andel än rikssnittet tror att de i huvudsak har fått sitt nuvarande arbete på grund av sin generalistkompetens 20 % (23). - I vilken omfattning upplever man att man har inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll? 50 % (45) upplever att de har ganska stort inflytande och 15 % (17) anger mycket stort. En avvikelse från rikssnittet kan noteras när det gäller andelen som inte upplever att de har något inflytande alls 1 % (4). - Vad vill de svarande göra om fem år? Hela 20 % (20) vill gå i pension. En avvikelse från rikssnittet är att något mindre andel vill ha en karriär utanför det statliga området 12 % (15). Länets siffror samt hela riksrapporten med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). --- För mer information, välkommen att kontakta: - Anette Brogren, ombudsman, ST, tel 070 347 13 20 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Fackligt

Regioner

  • Södermanland