Pressmeddelande -

Statistik för Stockholms län - Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag

Nu redovisar vi svaren från Stockholms län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Stockholms län har 935 chefer besvarat frågorna. Ett urval av länsstatistiken - se all länsstatistik på www.st.org. Siffror inom parentes redovisar snittet för riket i procent: - På frågan om man anser att det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet, finns några avvikelser från rikssnittet. Förutom de 13 % (14) som svarar nej, så svarar 40 % (34) politikerstyrd verksamhet och 55 % (58) rättssäkerhet. - Vilken/vilka egenskaper tror man i huvudsak bidragit till att man fått sitt nuvarande arbete? Noterbara avvikelser från rikssnittet är svaren generalistkompetens 27 % (23) och specialistkompetens 37 % (33). Endast något större andel än rikssnittet anger sociala kontakter och nätverk 16 % (14). - 25 % (21) av de svarande cheferna anser att deras kompetensnivå ligger högre än arbetsuppgifternas svårighetsgrad. - Bara 17 % (21) vill arbeta med samma sak om fem år. Noteras kan att 18 % (20) vill gå i pension om fem år. Länets siffror samt hela riksrapporten med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). --- För mer information, välkommen att kontakta: - Inger Ehn Knobblock, utredare, tel 070 663 51 44 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm