Pressmeddelande -

Statistik för Uppsala län

Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag Nu redovisar vi svaren från Uppsala län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Uppsala län har 275 chefer besvarat frågorna. Ett urval av länsstatistiken - se all länsstatistik på www.st.org. Siffror inom parentes redovisar snittet för riket i procent: - På frågan om man anser att det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet, svarar 18 % nej (14). Andra avvikelser från rikssnittet som noteras är rättssäkerhet 48 % (58), att flera intressenter ska betjänas 48 % (42), medborgaransvar 33 % (42) och politikerstyrd verksamhet 26 % (34). - Bör det ställas andra krav på chefskap inom statligt arbete än idag? 34 % (41) svarar nej och hela 34 % (26) har ingen åsikt. - Vilken/vilka egenskaper tror man i huvudsak har bidragit till att man fått sitt nuvarande arbete? Här avviker svaren från rikssnittet när det gäller de som svarat specialistkompetens: 46 % (33). - I vilken omfattning upplever man att man har inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll? Här ligger svaren från Uppsala län något bättre till än rikssnittet. 49 % (45) och 21 % (17) upplever att de har ganska respektive mycket stort inflytande medan 3 % (4) och 28 % (34) upplever att de har inget respektive ganska litet inflytande. - Hela 12 % (10) har personalansvar för fler än 100 personer. - Vad vill man göra om fem år? Noterbara avvikelser från rikssnittet är att 17 % (11) vill ha en specialistbefattning inom samma organisation och att 16 % (25) vill ha ett annat chefsjobb inom samma organisation. Länets siffror samt hela riksrapporten med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). --- För mer information, välkommen att kontakta: - Markus Wiberg, ombudsman, ST, tel 070 302 80 47 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Uppsala