Pressmeddelande -

Statistik för Västernorrlands län

Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag Nu redovisar vi svaren från Västernorrlands län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Västernorrlands län har 176 chefer besvarat frågorna. Ett urval av länsstatistiken - se all länsstatistik på www.st.org. Siffror inom parentes redovisar snittet för riket i procent: - På frågan om man anser att det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet, svarar 15 % (14) nej. Svarsandelar som skiljer sig från rikssnittet är demokratisk styrning 13 % (22), att flera intressenter ska betjänas 36 % (42) och samverkanskrav 36 % (43). - En mindre andel än rikssnittet tror att de i huvudsak fått sitt nuvarande arbete på grund av sin generalistkompetens 17 % (23). - I vilken omfattning upplever man att man har inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll? Hela 39 % (34) upplever att de har ganska litet inflytande och 9 % (4) upplever att de inte har något alls. 39 % (45) anser att de har ganska stort inflytande och 13 % (17) mycket stort inflytande. - Om fem år uppger hela 31 % (25) att de vill ha ett annat chefsjobb inom samma organisation. 17 % (20) vill gå i pension. Länets siffror samt hela riksrapporten med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). --- För mer information, välkommen att kontakta: - Markus Wiberg, ombudsman, ST, tel 070 302 80 47 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västernorrland