Pressmeddelande -

Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag

För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och omfattar totalt 82 frågor. En postal enkät har gått ut till 5 347 chefer, varav 3 851 chefer svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 72 procent. Insamlingen skedde i februari och mars i år. Den 15 maj presenteras hela ledarskapsrapporten på en presskonferens. Något liknande i så stor skala har aldrig gjorts tidigare, av det enkla skälet att en fullständig och samlad förteckning över dessa, för samhället viktiga funktioner, saknas. Därför fick vi med hjälp av SCB göra en alldeles egen databas från grunden. Med bakgrundsfaktorer och korstabulering är materialet digert och kräver omfattande tid för analys. Därför kommer vi att dela in resultaten i åtminstone två rapporter: den här första om ledarskapet i sig och en andra i höst som tar upp jämställdhet och mångfald. Vi arbetar dessutom löpande med att kunna presentera resultaten län för län. Nu bjuder vi in alla intresserade journalister för att ta del av resultaten i ledarskapsrapporten! TID: måndagen den 15 maj kl 11.00 PLATS: Sturegatan 15, Stockholm. Lokal Lönnkrogen, bottenvåningen (till höger om receptionen) Föranmäl gärna till lena.gennemark@st.org eller på tel 070 314 52 73. Lunchsmörgås serveras. VÄLKOMMEN! För mer information, välkommen att kontakta: - Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, tel 070 314 52 73 OBS! förbundets namnbyte till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Fackligt