Pressmeddelande -

Fagerhult, Delårsrapport januari - september 2008


  • Nettoomsättning 2 126 (1 853) Mkr
  • Rörelseresultat 235,3 (143,6) Mkr
  • Resultat efter skatt 156,2 (105,0) Mkr
  • Resultat per aktie 12,40 (8,31) kronor
• Orderingång 2 121 (2 087) Mkr

Kommentar av koncernchef Per Borgvall

  • För andra kvartalet i rad: All time high
  • Tillväxten under perioden är 15 %, varav 14 % organisk
  • Rörelseresultatet förbättrat med 64 %
  • Orderingången rensat för valutaeffekter är ca 4,5 % högre än 2007

 

Upplysningar kan lämnas av

Per Borgvall
CEO
tel: +46 36 10 87 06
mobile: +46 70 655 45 44
e-mail: per.borgvall@fagerhult.se

Ulf Karlsson
Ekonomidrektör
tel: +46 36 10 85 63
mobile: +46 70 537 04 54
e-mail: ulf.karlsson@fagerhult.se

Fagerhultgruppen med 2 000 anställda är Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer. Koncernen har säljbolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Irland, Holland, Frankrike, Tyskland, Österrike, Estland, Polen, Ryssland, Dubai, Australien och Kina. Tillverkande enheter finns i Habo, Falkenberg, Borås och Åhus i Sverige, Manchester i England, Melbourne i Australien och i Suzhou i Kina. Gruppen, där Fagerhults Belysning, Ateljé Lyktan, Fagerhult Retail, Elenco, Eagle Lighting, Project Lighting och Whitecroft Lighting ingår, omsätter 2 700 MSEK. AB Fagerhult är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, Mid Cap.

Ämnen

  • Design

Regioner

  • Habo