Ökad oro när sjukfrånvaron planar ut – aktuell sjukskrivningssituation 28/4

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 10:07 CEST

Pressnyhet 200429: Ökad andel friska under vecka 17 gör att sjukfrånvaron över landet börjar att stabilisera sig, men är fortfarande på en relativt hög nivå. Samtidigt märks en tilltagande oro i riskgrupper. Detta visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Förkylningar skapar rekordlång frånvaro – aktuell sjukskrivningssituation 15/4

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2020 09:02 CEST

Allt färre nya sjukanmälningar skapar positiv trend under påsken. Samtidigt är en rekordstor andel hemma längre än 14 dagar med förkylning. Detta visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Längre korttidsfrånvaro när många osäkra stannar hemma 6/4

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2020 16:04 CEST

Ökad försiktighet och osäkerhet gör att längden på sjukfrånvaron tydligt ökade under veckan 14. Samtidigt fortsatte antalet nya frånvaroanmälningar att minska. Detta visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Förkylningsbesvär dominerar sjukfrånvaron 31/3

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2020 18:00 CEST

​Den höga nivån av sjukfrånvaro fortsätter, även om en viss avmattning skett av totala antalet ärenden under den senaste tvåveckorsperioden. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Färre nya sjukskrivningar, men många är fortfarande borta från jobbet 30/3 2020

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2020 15:17 CEST

En tydlig tillbakagång för antalet nya sjukanmälningar skedde under vecka 13. Den relativt höga sjukfrånvaron för perioden beror samtidigt att många är fortsatt hemma med förkylningssymptom visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Hög sjukfrånvaro men små förändringar - aktuell sjukskrivningssituation 27/3 2020

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 13:29 CET

Sjukfrånvaron är fortsatt stabiliserad på den höga nivå som veckan inleddes med. Dock börjar allt fler visa signaler på att vilja friskskriva sig trots att vissa förkylningssymptom kvarstår. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Sjukfrånvaron ligger still - aktuell sjukskrivningssituation 26/3 2020

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2020 14:29 CET

Inte heller onsdagen innebar några statistiska förändringar i sjuk- eller VAB-frånvaron. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Små förändringar i sjukfrånvaron - aktuell sjukskrivningssituation 25/3 2020

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2020 16:19 CET

​Tisdagen innebar inga större förändringar i sjukskrivnings- och VAB-statistiken i Sverige. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Viss minskning av andel sjukskrivna - aktuell sjukskrivningssituation 24/3 2020

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 15:57 CET

​Det fortsätter vara ett högre inflöde av sjukskrivningar än normalt. Samtidigt anas en viss normalisering av balansen mellan sjuk- och friskanmälningar, vilket leder till en viss minskning av andelen sjukskrivna totalt sett. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Lugnare avslut på sjukskrivningsveckan

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2020 15:40 CET

​Den dramatiska ökningen av sjukanmälningar som vecka 12 inleddes med mattades av framåt slutet av veckan. Sjuk- och VAB-talen fortsätter dock ligga högt över normala nivåer. Det visar Previa Sjuk & Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef, Falck Emergency
  • cezlcibnlinfa.cmboktijcha@oksexs.frgalsackrg.cmhomzj
  • 0733018765

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • Previa, Falck Healthcare
  • pelstexur.mtskhoalvld@rrprmrevheiabw.sirect
  • 070-413 08 13

Om Falck Sverige

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa.

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Länkar