Pressmeddelande -

​Utveckling av Rörbecksplatsen för ett mer attraktivt centrum

Nytt glasscafé, ny lekyta och ny belysning. Nu utvecklar vi Rörbecksplatsen och tar ännu ett steg för att  göra centrum mer attraktivt. 

Rörbecksplatsen är en central och viktig plats i Falkenbergs centrum. Nu ska platsen utvecklas och få både permanent lekyta och glasscafé. Lagom till sommaren ska SIA Glass nya glasscafé stå färdigt.

- Det är fantastiskt kul att SIA Glass vill öppna ett nytt glasscafé här på hemmaplan. Det stärker vår position som en matdestination och tillsammans med våra övriga insatser blir Rörbecksplatsen en mer levande plats året om, säger Henrik Olsson, utvecklingsledare för stadskärnan. 

Ny lekyta och belysning

Utveckling av området kring Rörbeckplatsen och Nygatan är ett led i att stärka gångstråket mellan Tullbron nya kvarteret Argus. Förutom glasscafé blir det även ny permanent lekyta där det idag finns en provisorisk lekplats. Här blir det möjlighet för människor att umgås, leka och äta glass i solen. Samtidigt ses belysningen över hela Rådhusplatsen över.

- I vårt projekt Purple Flag har vi identifierat hur vi kan göra staden mer levande och öka tryggheten under dygnets alla timmar. Bättre belysning, och ett åretruntöppet glasscafé är viktiga delar för att centrum ska upplevas attraktivt, berättar stadsarkitekt Johan Risholm.

Purple Flag är ett samverkansprojekt mellan kommun, näringsliv och andra organisationer för att Falkenbergs centrum ska upplevas tryggare och mer levande efter klockan 17. 

Rörbecksgatan stängs av för obehörig trafik

När glasscaféet och den nya lekytan står färdiga är ambitionen att Rörbecksgatan ska stängas av för obehörig trafik och endast tillåta fordonstrafik till fastigheter för boende och varutransporter. Ambitionen är att vändplatsen tas bort.  

Ämnen

  • Mat

Kategorier

  • matkultur
  • mötesplats
  • falkenberg
  • destinationsutveckling
  • centrumutveckling

Falkenberg är en tillväxtkommun med 44 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".