Gå direkt till innehåll
Är släkten värst? Arv och separation vanlig orsak till juridiska tvister

Pressmeddelande -

Är släkten värst? Arv och separation vanlig orsak till juridiska tvister

12 procent av svenskarna uppger att de någon gång hamnat i tvist om hur ett arv ska fördelas. Och lika många uppger att de hamnat i tvist i samband med separation. Familjens Jurist har, genom en undersökning från Kantar Sifo, gjort en djupdykning kring vem som bråkar om vad och var i landet man bråkar mest när det gäller några av livets största händelser.

Familjens Jurist gjorde nyligen en stor kartläggning kring vilka frågor svenska folket söker juridisk experthjälp för. Högst upp på den listan kom frågor som rör arv, testamente, arvskifte och/eller bodelning där cirka hälften av alla tillfrågade någon gång sökt juridisk hjälp i dessa frågor. På andra plats kom relationsrelaterade frågor som separation, skilsmässa, äktenskapsförord, samboavtal eller liknande. Nu har en djupdykning gjorts där man tittat närmare på exakt vad svenska folket bråkar om när det gäller arv respektive separation.

- Eftersom det här rör sig om stora livshändelser med mycket känslor inblandat är det knappast förvånande att det blir konflikter. Men vi får heller inte glömma att det inte sällan är en ekonomisk aspekt som också kan ha en avgörande effekt på livet framåt för många, och det kan vara mycket svårt att hantera den biten rationellt utan extern hjälp, säger Victoria Thore, VD på Familjens Jurist.

Stockholmarna bråkar mest om arv
12 procent uppger att de någon gång hamnat i tvist om hur ett arv ska fördelas, men det skiljer sig mellan olika delar i landet. Stockholm ligger sämst till med 18 procent tätt följt av Gotland på 16 procent och Östergötland på 13 procent. Minst tvister om arv hittar vi i Örebro län där endast 3 procent uppger att de hamnat i den här typen av tvist. Även Uppsala ser ut att vara lugnare med 5 procent.

Den man bråkar med oftast är ”annan släkting” (37 %) följt av ”syskon” (35 %). Det man bråkar oftast om är pengar (46 %), men direkt därefter kommer ”fördelning av annat arvegods” (45 %) och fördelning av delar i fastighet (34 %).

- Det som både förvånar och gläder oss mest när vi tittar på siffrorna är att det är så pass få tvister mellan barn från annat äktenskap eller förhållande. Bara fem procent uppger att det är dessa man tvistat med och det är ett bra betyg då vi vet att många i dag hamnar i just den typen av ofta lite krångligare bodelningar med barn från tidigare förhållanden, fortsätter Victoria Thore.

Gotlänningarna bråkar mest vid separation
Även när det gäller separationer är det 12 procent som uppger att de hamnat i en tvist. Gotland toppar listan (19 %), följt av Blekinge, Dalarna, Västernorrland och Västerbotten län på vardera 16 procent. Minst tvister i samband med separationen blir det i Jönköping (8 %) samt Halland och Värmland på 9 procent.

Pengar är, inte helt förvånande, den största anledningen till tvister i samband med en separation. Hela 45 procent uppger detta som huvudanledning följt av hus/lägenhet på 38 procent och vårdnad av gemensamma barn på 33 procent.

Kvinnor generellt mer nöjda med utfallet
Undersökningen visar ingen direkt skillnad mellan män och kvinnor när det gäller hur ofta man hamnar i tvist om dessa typer av frågor. Mer intressant blir det när man ställer frågan hur utfallet blev. Här uppger 16 procent av männen, i fråga om arvstvister, att ”det blev som jag ville/önskade” jämfört med 19 procent av kvinnorna. Fördelningen är liknande inom separationer där 20 procent av männen fick som de ville jämfört med 24 procent bland kvinnorna. I andra änden av skalan är det också män som generellt uppger att motparten fick precis som de ville.

Totalt uppger 43 procent att det blev lika bra (eller dåligt) för bägge parter och motsvarande för separationer är 46 procent.

- Det är aldrig roligt att hamna i en tvist och det ska ju vara en sista utväg när man inte kan komma överens. Redan att man hamnat i den situationen leder nog till att man tycker eller känner oro att man inte får det man vill eller anser sig berättigad till. Att då ändå runt hälften anger att det blivit någon form av rättvis fördelning som en följd av tvisten får nog anses vara ett gott betyg, avslutar Victoria Thore.

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Familjens Jurist. Den bygger på 3151 intervjuer med ett representativt urval av svenska allmänheten i åldern 18–74 år Undersökningen styrdes så att minst 150 personer från samtliga 21 svenska län deltog Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel under perioden 13–21 september 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoria Thore
VD Familjens Jurist
victoria.thore@familjensjurist.se
073–6002371

Ämnen

Taggar


Om Familjens Jurist

Familjens Jurist är Sveriges största juristbyrå, med 400 medarbetare på 240 kontor med inriktning på juridisk rådgivning till privatpersoner. Verksamheten omfattar alla delar av familjerätten men även områden som migrationsrätt, målsägandebiträde, etc. Familjens Jurist omsätter drygt 400 miljoner kronor per år och är ett helägt dotterbolag till Fonus ekonomisk förening.

Besök oss gärna på: www.familjensjurist.se

Presskontakt

Victoria Thore

Victoria Thore

Presskontakt VD 08-709 83 09

Relaterat material

Välkommen till Familjens Jurist - Sveriges största juristbyrå!

Vi på Familjens Jurist finns till för att ta hand om alla rättsliga frågor som rör privat- och familjeliv. Från dokument som äktenskapsförord, samboavtal, testamente, hjälp med bouppteckning till rådgivning och information om trygghet för dina barn, bodelningar och regler om du ska flytta utomlands. Självklart företräder vi dig vid rättsprocesser inför domstol och myndigheter.

Som Sveriges största juristbyrå med 400 medarbetare finns vi alltid nära och är alltid enkla att nå, oavsett var du bor – storstad eller landsbygd, norr eller söder.

Familjens Jurist i Sverige AB
Magnus Ladulåsgatan 65
11827 Stockholm
Sverige