Gå direkt till innehåll
Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, skriver i FAR-bloggen om digital signering av årsredovisningen. Foto: Christian Gustavsson
Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, skriver i FAR-bloggen om digital signering av årsredovisningen. Foto: Christian Gustavsson

Blogginlägg -

FAR-bloggen om att göra rätt vid digital signering av årsredovisningen

Inom byråbranschen är elektroniskt undertecknande ett effektivt sätt att få nödvändiga dokument på plats utan att vänta på en ofta tidskrävande postgång mellan byrå och kund. När det är fler än en person i styrelsen finns ännu fler fördelar, eftersom dessa personer oftast inte befinner sig fysiskt på samma plats.

Om det är flera personer som ska skriva på är det viktigt att uppmärksamma alla på att underteckna samma dag. Bokföringsnämnden, BFN, har tydligt uttalat att en årsredovisning är upprättad först när alla ledamöter och eventuell verkställande direktör signerat. Med elektronisk signatur är alltså årsredovisningen upprättad först när den sista personen signerat.

Läs hela blogginlägget

Ämnen

Presskontakt

Press

Press

Presskontakt Presskontakt Sverige 08-400 153 34
Pernilla Halling

Pernilla Halling

Presskontakt Kommunikationschef Ansvarig PR & Opinion 08-50611241

FAR - nytta för näringsliv och samhälle

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning.

FAR
Fleminggatan 7
Box 6417 – 113 82 Stockholm
Sverige