Gå direkt till innehåll
Hans Warén, Deloitte, valdes till ny ordförande i FAR på organisationens årsstämma den 22 september. Foto: Lisa Thanner
Hans Warén, Deloitte, valdes till ny ordförande i FAR på organisationens årsstämma den 22 september. Foto: Lisa Thanner

Pressmeddelande -

Hans Warén ny ordförande i FAR

Hans Warén, Deloitte, tar över som ordförande i FAR. FAR behöver fortsatt ha fokus på rätt frågor, vara en stark röst för branschen och bedriva ett bra påverkansarbete nationellt och internationellt, konstaterar han.

Det händer mer i omvärlden som påverkar revisions- och rådgivningsbranschen än vad det har gjort på många år. Det gäller hela hållbarhetsområdet, det gäller EU-kommissionens konsultation ”Three pillars of corporate reporting” och det gäller ny revisionsstandard för mindre komplexa företag för att nämna några.

FAR är branschens röst utåt

− FAR:s uppgift är att skapa bra förutsättningar, för att våra yrkeskategorier ska kunna göra ett bra jobb. Det är därför det är viktigt att FAR är en del av opinionen. FAR står på tre ben – att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap och opinionsbildning. Alla benen är lika viktiga men just nu, med tanke på allt som händer i omvärlden, kommer opinionsbildningen och påverkansarbetet att vara extra viktigt. FAR är branschens röst utåt och ska verka för branschens och marknadens bästa, säger Hans Warén.

Hans Warén har suttit i FAR:s styrelse de senaste två åren och kom in som förste vice ordförande på Deloittes mandat.

− Om två år vill jag kunna se i backspegeln och konstatera att det här blev riktigt bra. När jag går in i något är alltid mitt mål att lämna det lite bättre än vad det var, säger han.

FAR fördjupar dialogen med näringsliv och myndigheter

− Med Hans Warén som ordförande kommer att vi att fortsätta FAR:s påverkansarbete och vårt opinionsarbete. Tillsammans fortsätter vi att vara involverade i dialogen på den internationella arenan och fördjupa dialogen i Sverige med näringsliv och myndigheter för att stötta branschen och företagen och hjälpa branschen att forma sin egen framtid, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

En längre intervju med Hans Warén publiceras på tidningenbalans.se och i tidningen Balans nr 5 2022.

Ämnen


FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. 

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning. 

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning. 

Presskontakt

Press

Press

Presskontakt Presskontakt Sverige 08-400 153 34
Pernilla Halling

Pernilla Halling

Presskontakt Kommunikationschef Ansvarig PR & Opinion 08-50611241

FAR - nytta för näringsliv och samhälle

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning.

FAR
Fleminggatan 7
Box 6417 – 113 82 Stockholm
Sverige