Gå direkt till innehåll
Foto: Fasadgruppen
Foto: Fasadgruppen

Pressmeddelande -

Fasadgruppen ansluter sig till Global Compact

Fasadgruppen har som vision att skapa hållbara fasader, för att bidra till ett mer varaktigt och beständigt samhälle med vackra byggnader och god livsmiljö för människor. Som ett led i sitt fortsatta hållbarhetsarbete ansluter sig nu Fasadgruppen till FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact.

Genom att ansluta sig till Global Compact ställer sig Fasadgruppen bakom och förbinder sig att verka i enlighet med Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Fasadgruppens hållbarhetsarbete är sedan tidigare kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Att integrera Global Compacts principer i verksamheten är en prioriterad och viktig del av Fasadgruppens fortsatta arbete för ett mer ansvarsfullt företagande. Genom kontinuerlig effektivisering av processer, en miljöanpassad kärnverksamhet och ett fokuserat säkerhetsarbete bidrar Fasadgruppen till ett hållbart samhälle.

”Som Nordens största fasadkoncern vill vi även vara en förebild i branschen vad gäller hållbar utveckling, och det känns som ett naturligt nästa steg att vi nu ansluter oss till Global Compact”, säger Pål Warolin, VD för Fasadgruppen.

Global Compact är världens största initiativ inom hållbarhet för företag, med fler än 13 500 anslutna verksamheter i över 160 länder. För mer information om Global Compact, se: www.unglobalcompact.org/

För mer information, vänligen kontakta:
Pål Warolin, vd och koncernchef Fasadgruppen, pal.warolin@fasadgruppen.se, tel. +46 (0) 70-925 52 01.


Ämnen

Taggar


Fasadgruppen Group AB är Nordens största och Sveriges enda rikstäckande totalentreprenör av hållbara fasader med lokal närvaro, konkurrenskraftiga priser och gedigen erfarenhet av fasader. Verksamheten bygger på lokala entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. Vi arbetar på nordiska marknaden och våra huvudsakliga kunder är fastighetsägare, byggbolag, fastighetsförvaltare, konsulter, bostadsrättsföreningar, stat, kommun och landsting.

Fasadgruppen är i en expansiv fas och marknadsledande i branschen. Koncernen omsätter 1,5 miljarder kronor och har drygt 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Presskontakt

Pål Warolin

Pål Warolin

Presskontakt VD Fasadgruppen Norden AB 0709-25 52 01

Relaterat material

Sveriges enda rikstäckande helhetsleverantör av hållbara fasader

Fasadgruppen är Nordens största och Sveriges enda rikstäckande helhetsleverantör av hållbara fasader med lokal närvaro, konkurrenskraftiga priser och gedigen erfarenhet av fasader. Verksamheten bygger på lokalt förankrade entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. Vi levererar fasader för den nordiska marknaden och våra huvudsakliga kunder är fastighetsägare, byggbolag, fastighetsförvaltare, konsulter, bostadsrättsföreningar, stat, kommun och landsting. Fasadgruppen är i en expansiv fas och marknadsledande i branschen. Koncernen omsätter 1,5 miljarder kronor och har drygt 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm.